Κλάδος: Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών

Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ

Κωδικός Τιμή (%) Διαφορά
ΕΛΙΝ 1,470 0,00
ΜΟΗ 11,500 1,77
ΡΕΒΟΙΛ 0,600 3,45

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v