Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλάδος: Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών

Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ

Κωδικός Τιμή (%) Διαφορά
ΕΛΙΝ 1,830 1,11
ΜΟΗ 11,470 1,06
ΡΕΒΟΙΛ 1,040 0,48

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v