Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Κλάδος: Διυλιστήρια & Εμπορία Πετρελαιοειδών

Γενικός Δείκτης (REAL TIME)

  Αξία εκατ. €   Τελ. ενημ: -

ΣΥΝΘΕΣΗ ΚΛΑΔΟΥ

Κωδικός Τιμή (%) Διαφορά
ΕΛΙΝ 2,000 -0,99
ΜΟΗ 14,940 1,77
ΡΕΒΟΙΛ 1,480 -0,67

Οι πληροφορίες παρέχονται με καθυστέρηση 20 λεπτών

powered by inbroker

v