Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΙΑΤΡΙΚΟ ΑΘΗΝΩΝ Ε.Α.Ε. (ΚΟ)

v