Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Ο πλανήτης σε κίνδυνο

Φέτος η 50η επέτειος αποτελεί υπενθύμιση ότι οι ενέργειες των ανθρώπων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα πλαστικά έχουν καθοριστική σημασία για το μέλλον της Γης. Απαραίτητη η δράση κυβερνήσεων και επιχειρήσεων απέναντι στην κλιματική αλλαγή.

Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος: Ο πλανήτης σε κίνδυνο

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2023 γιορτάζει την 50η επέτειό της. Φέτος, με κεντρικό σύνθημα #BeatPlasticPollution, προτρέπει σε μια παγκόσμια προσπάθεια για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα πλαστικά.

Κάθε χρόνο στις 5 Ιουνίου η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος αποτελεί την κύρια εκδήλωση του ΟΗΕ για την ενημέρωση του παγκόσμιου κοινού σχετικά με περιβαλλοντικά προβλήματα παγκοσμίως,μια ημερομηνία ορόσημο για εκατομμύρια ανθρώπους ανά την υφήλιο.

Η Παγκόσμια Ημέρα Περιβάλλοντος 2023 αποτελεί μια υπενθύμιση ότι οι ενέργειες των ανθρώπων για την αντιμετώπιση της ρύπανσης από τα πλαστικά έχουν καθοριστική σημασία για το μέλλον της Γης και ότι τα βήματα που κάνουν οι κυβερνήσεις και οι επιχειρήσεις για την αντιμετώπιση της μόλυνσης είναι συνέπεια αυτής της συλλογικής δράσης.

Είναι καιρός να επιταχυνθεί αυτή η δράση και η μετάβαση σε μια κυκλική οικονομία, υποστηρίζει ο ΟΗΕ με σύνθημα: Καιρός για #BeatPlasticPollution.

Εκατομμύρια άνθρωποι από περισσότερες από 150 χώρες θα συμμετάσχουν σε εκδηλώσεις για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας Περιβάλλοντος. Καθιερώθηκε πριν από πενήντα χρόνια από το Περιβαλλοντικό Πρόγραμμα των Ηνωμένων Εθνών (UNEP) και από το 1973 έως σήμερα φέρνει στο προσκήνιο τις πιεστικές περιβαλλοντικές προκλήσεις της εποχής μας, προσκαλώντας τους ανθρώπους σε όλο τον κόσμο να δεσμευτούν για την προστασία του πλανήτη.

Φέτος ο ΟΗΕ χτυπά ηχηρό καμπανάκι κινδύνου. Η ποσότητα των πλαστικών διπλασιάστηκε σε όλο τον κόσμο μέσα σε 20 χρόνια και θα μπορούσε να τριπλασιαστεί εκ νέου έως το 2060. Για την ώρα μόνο το 9% ανακυκλώνεται. Ο ΟΗΕ, σημειώνει ότι, η στροφή στην κυκλική οικονομία μπορεί να μειώσει τον όγκο των πλαστικών που πέφτουν στους ωκεανούς κατά περισσότερο από 80% έως το 2040.

Οι οικονομικές ζημιές από τις φυσικές καταστροφές συνεχίζουν να αυξάνονται, ακόμη και αν οι βελτιώσεις στα συστήματα έγκαιρης προειδοποίησης έχουν συμβάλλει στη μείωση των απωλειών σε ανθρώπινες ζωές, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Μετεωρολογικό Οργανισμό του OHE.

Η κλιματική αλλαγή προκαλεί καταστροφικές αλυσιδωτές αντιδράσεις στον πλανήτη. Η άνοδος της θερμοκρασίας, η διαταραχή των υδάτινων συστημάτων και η καταστροφή των φυσικών οικοτόπων έχουν φτάσει σε επίπεδα συναγερμού.

Ο οργανισμός του ΟΗΕ κατέγραψε σχεδόν 12.000 ακραία καιρικά, κλιματικά και υδάτινα φαινόμενα σε παγκόσμιο επίπεδο μεταξύ 1970 και 2021, τα οποία σκότωσαν περισσότερους από 2 εκατομμύρια ανθρώπους και προκάλεσαν οικονομικές ζημιές ύψους 4,3 τρισεκατομμυρίων δολαρίων.

Η βιοποικιλότητα μειώνεται με ανησυχητικό ρυθμό. Οι χώρες της ΕΕ έχουν δεσμευτεί να αποκαταστήσουν τη φύση και την ποικιλομορφία της. Να διαφυλάξουν τον φυσικό πλούτο με συγκεκριμένες δράσεις.

Ταυτόχρονα, τα κράτη-μέλη έχουν δεσμευτεί να κινηθούν στη βάση της επίτευξης του στρατηγικού στόχου για κλιματική ουδετερότητα έως το 2050, με δέσμη μέτρων και πρωτοβουλιών για την κλιματική μετάβαση και την κατοχύρωση μείωση των εκπομπών αερίων του θερμοκηπίου κατά 55% έως το 2030.

Η κλιματική αλλαγή απειλεί όλες τις επιχειρήσεις, καθώς όλες βρίσκονται πάνω στη Γη. Ωστόσο, ορισμένες είναι πιο ευάλωτες από άλλες. Όμως, η δράση για το κλίμα προσφέρει ευρύ φάσμα νέων ευκαιριών στις επιχειρήσεις για την ανάπτυξη προϊόντων και υπηρεσιών που θα συμβάλουν τόσο στη μείωση των εκπομπών όσο και στην προσαρμογή σε έναν κόσμο που υπερθερμαίνεται.

  • Στο πλαίσιο αυτό, η MΥTILINEOS Energy & Metals, το 2022, σε μόλις τρία χρόνια, κατάφερε να μειώσει στο 15,5% τις συνολικές της εκπομπές CO2 επιτυγχάνοντας το 50% του στόχου για το 2030, ενώ το 2025 προγραμματίζεται η πρώτη επίσημη αναθεώρηση των κλιματικών στόχων.Αγκαλιάζοντας τη βιωσιμότητα, επενδύοντας σε ανανεώσιμες πηγές ενέργειας, προωθώντας την καινοτομία και υιοθετώντας υπεύθυνες πρακτικές, αναγνώρισε ότι η αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής είναι μια από τις σημαντικότερες προκλήσεις που απαιτεί στοχευμένες δράσεις.
  • Στο πλαίσιο της βιώσιμης διαχείρισης των υδάτινων πόρων, βασική παράμετρο αποτελεί η διατήρηση της βιοποικιλότητας. Υπό αυτό το πρίσμα η EΥΔΑΠ, απαντώντας στις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και τους κινδύνους που απορρέουν από αυτήν κινείται με γνώμονα την ορθολογική αξιοποίηση και εκμετάλλευση των φυσικών πόρων, χωρίς επιβάρυνση του περιβάλλοντος. Μέσω της διαχείρισης του υδρολογικού κύκλου, η ΕYΔΑΠ προστατεύει τα υδάτινα οικοσυστήματα που υποστηρίζουν προστατευόμενα είδη ορνιθοπανίδας, ενδιαφέρουσα ιχθυοπανίδα και μοναδική παραλίμνια βλάστηση.
  • Την προστασία του περιβάλλοντος βάζει στο επίκεντρο.των δραστηριοτήτων της ο Ομιλος ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ, επαναπροσδιορίζοντας τους στόχους που έχει θέσει για μείωση των εκπομπών ρύπων.Το 2022 ο Ομιλος συμμετείχε για πρώτη φορά στην παγκόσμια πρωτοβουλία βιώσιμης ανάπτυξης CDP Climate Change, δημοσιοποιώντας εκτενή ποσοτικά και ποιοτικά στοιχεία που αφορούν στην αντιμετώπιση των επιπτώσεων της κλιματικής αλλαγής σε σχέση με τις δραστηριότητές του στους τομείς της παραγωγής και αποθήκευσης καθαρής ενέργειας, της κυκλικής οικονομίας και των βιώσιμων υποδομών,
  • Μεταλλευτικές εταιρείες, όπως η Ελληνικός Χρυσός που δραστηριοποιείται στην ΒΑ Χαλκιδική, λαμβάνουν ενεργά μέτρα σχετικά με τα Περιβαλλοντικά, Κοινωνικά και τα κριτήρια Εταιρικής Διακυβέρνησης (ESG), καθώς ο κλάδος, ιστορικά έχει δεχθεί έντονες πιέσεις προκειμένου να βελτιώσει τις ESG επιδόσεις του. Η Ελληνικός Χρυσός από το 2021 έχει θέσει τα θεμέλια για την ενσωμάτωση των ESG κριτηρίων στην καθημερινή της πρακτική με το Ολοκληρωμένο Σύστημα Διαχείρισης Βιωσιμότητας (SIMS), το οποίο καθοδηγεί τη συνολική λειτουργία της προς την επίτευξη των επιμέρους στόχων βιώσιμης ανάπτυξης.
  • Η νέα στρατηγική βιώσιμης ανάπτυξης της Lidl Ελλάς επιτυγχάνει τα λόγια ευαισθητοποίησης να γίνονται και πράξεις ευθύνης. Να διαχέεται με συγκεκριμένα μηνύματα, στόχους και δράσεις στους αποδέκτες της. Με μετρήσιμα αποτελέσματα, να καταγράφεται δηλαδή πόσο επηρεάζει η δράση το κάθε κοινό-στόχο, σε τρεις δυναμικούς άξονες: «Καλό για τον πλανήτη», «Καλό για τους ανθρώπους» και «Καλό για σένα». Οι επιμέρους δράσεις διαχέονται σε έξι στρατηγικούς πυλώνες: Την προστασία του κλίματος, τον σεβασμό της βιοποικιλότητας, τη διατήρηση των πόρων, το δίκαιο επιχειρείν, την προάσπιση της υγείας και τη συμμετοχή στον διάλογο.
  • Το όραμά της για μηδενικές εκπομπές διοξειδίου του άνθρακα στη μονάδα παραγωγής του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ με στόχο το 2025, ανακοίνωσε η Coca-Cola Τρία Έψιλον. Το εργοστάσιο της εταιρείας στο Αίγιο είναι μία μονάδα πρότυπο βιωσιμότητας και καινοτομίας. Παράλληλα, νέα συσκευασία του Φυσικού Μεταλλικού Νερού ΑΥΡΑ με μη αποσπώμενο καπάκι, θα κυκλοφορήσει στην αγορά στο τέλος του μήνα. Με τον τρόπο αυτό, η εταιρεία εφαρμόζει την Ευρωπαϊκή Οδηγία και τη σχετική ελληνική νομοθεσία νωρίτερα από το προβλεπόμενο χρονικό πλαίσιο, συμβάλλοντας ώστε περισσότερα από 250 εκατομμύρια καπάκια να μπορούν να συλλεχθούν και να ανακυκλωθούν.
  • Η εταιρεία METRO με τις αλυσίδες My market και METRO Cash & Carry, σε μόλις ένα χρόνο κατάφερε να πετύχει εντυπωσιακά αποτελέσματα: ανακύκλωσε περίπου 3.500 τόνους χαρτιού, 178 τόνους πλαστικού, 146 τόνους ηλεκτρικού & ηλεκτρονικού εξοπλισμού, 47 τόνους μετάλλων, 18 τόνους ελαίων, 7 τόνους μπαταριών, 9 τόνους υφασμάτων & ενδυμάτων και 159 κιλά αποτσίγαρων. Παράλληλα, μέσω των δωρεών τροφίμων εξοικονομήθηκαν 106 τόνοι τροφίμων που δωρίστηκαν σε φορείς που είχαν ανάγκη. Με τις ενέργειες αυτές αποφεύχθηκαν συνολικές εκπομπές περίπου 8,5 τόνων CO2!

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v