Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: Καπνοβιομηχανία ΚΑΡΕΛΙΑ (ΚΟ)

v