Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: Μύλοι Λούλη Α.Ε.(ΚΟ)

v