Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΤΕΧΝΙΚΗ ΟΛΥΜΠΙΑΚΗ Α.Ε.

v