Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: Π. ΠΕΤΡΟΠΟΥΛΟΣ Α.Ε.Β.Ε. (ΚΟ)

v