Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Συνοδευτικό υλικό μετοχής: ΕΝΤΕΡΣΟΦΤ Α.Ε.

v