Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Τρι 10 Δεκ

Η 4ετία της ΤΕΞΑΠΡΕΤ & η διπλή ανάγνωση στην ΗΛΕΑΘ

Η 4ετία της ΤΕΞΑΠΡΕΤ & η διπλή ανάγνωση στην ΗΛΕΑΘ

ΤΕΞΑΠΡΕΤ: Τέσσερα χρόνια πέρασαν από τότε που η ΤΕΞΑΠΡΕΤ αποφάσισε να διακόψει την παραγωγική της δραστηριότητα (βαφείο-φινιριστήριο στη Θεσσαλονίκη) και οι μέτοχοί της δεν έχουν δει κάποια θετική εξέλιξη ούτε ως προς το ζήτημα της πορείας των εργασιών της ούτε στο μέτωπο της επαναδιαπραγμάτευσης της μετοχής στο ταμπλό του Χ.Α.

Έπειτα λοιπόν από μία τετραετία, δεν έχει καταστεί δυνατός ο στόχος για εκμετάλλευση του ακινήτου των πρώην παραγωγικών εγκαταστάσεων (το γενικότερο περιβάλλον ήταν αρνητικό) και -επί του παρόντος τουλάχιστον- δεν φαίνεται να υπάρχει σχετική εξέλιξη που να προσδίδει αισιοδοξία.

Επιπλέον, ο ορκωτός ελεγκτής εδώ και καιρό εκφράζει αρνητική γνώμη για τις λογιστικές καταστάσεις της ΤΕΞΑΠΡΕΤ, καθώς υποστηρίζει πως τα περιουσιακά της στοιχεία θα έπρεπε να είναι αποτιμημένα με βάση την αρχή της ρευστοποιήσιμης αξίας και όχι σύμφωνα με την αρχή της συνέχισης της δραστηριότητάς της.

Ο συνολικός δανεισμός της ΤΕΞΑΠΡΕΤ ανέρχεται σε 7,35 εκατ. ευρώ, μέρος του οποίου (1,5 εκατ. ευρώ) έχει δοθεί από τους βασικούς μετόχους. Προφανώς, οι υποχρεώσεις αυτές δεν εξυπηρετούνται.

Όσο για τα περιουσιακά στοιχεία, πέρα από τα ακίνητα που προσπαθεί η διοίκηση να εκμεταλλευθεί, υπάρχουν απαιτήσεις από πελάτες 1,44 εκατ. ευρώ και αποθέματα 528 χιλ. ευρώ.

Γι' αυτά, η διοίκηση υποστηρίζει πως έχει προχωρήσει στις απαιτούμενες προβλέψεις.

Ωστόσο, με κύκλο εργασιών μόλις 4,5 χιλιάδες ευρώ την περίοδο Ιουλίου - Σεπτεμβρίου, το συγκεκριμένο διάστημα οι απαιτήσεις από τους πελάτες δεν μειώθηκαν(!), ενώ τα βραδέως κινούμενα αποθέματα περιορίστηκαν μόλις κατά 55 χιλιάδες ευρώ...

Όσο για το σύνολο των ιδίων κεφαλαίων, στις 30 Σεπτεμβρίου 2013 είχε περιοριστεί στο 1,18 εκατ. ευρώ.

Δύσκολα τα πράγματα...

 

ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΑΘΗΝΩΝ: Διπλή μπορεί να είναι η ανάγνωση των τριμηνιαίων οικονομικών αποτελεσμάτων της Ηλεκτρονικής για τη χρήση που λήγει την 30ή Ιουνίου 2014.

Στα αρνητικά συγκαταλέγονται η πτώση του κύκλου εργασιών λόγω γενικότερης -και εντεινόμενης- οικονομικής ύφεσης (από τα 26 στα 19,8 εκατ. ευρώ), η διατήρηση των ζημιών (στα 2,25 εκατ. ευρώ) και τα αρνητικά ίδια κεφάλαια (-8,39 εκατ. ευρώ). Ενδεικτική είναι η επισήμανση του ορκωτού ελεγκτή.

Από την άλλη πλευρά, οι ταμειακές ροές του τριμήνου ήταν θετικές (735 χιλιάδες ευρώ), το 90% περίπου των δανείων έχει καταστεί μακροπρόθεσμο, ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας υπερβαίνει πλέον τη μονάδα και το μέσο επιτόκιο δανεισμού έχει υποχωρήσει περίπου στο «αξιοπρεπέστατο» 3,3%.

Η διοίκηση λοιπόν της εισηγμένης έχει τη χρονική ευχέρεια να αντιμετωπίσει την κατάσταση και να προσπαθήσει να επαναφέρει τη γνωστή αλυσίδα σε κερδοφόρο πορεία.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v