Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Αυγ 29 2014

Alpha: Το bonus από αναβαλλόμενο και από κινήσεις trading

Alpha: Το bonus από αναβαλλόμενο και από κινήσεις trading

ΑΝΑΒΑΛΛΟΜΕΝΟΣ ΦΟΡΟΣ: H Alpha προχώρησε στις 30.6.2014 σε επαναξιολόγηση της ανακτησιμότητας αναβαλλόμενων φορολογικών απαιτήσεων, αναγνωρίζοντας πρόσθετο αναβαλλόμενο φόρο ύψους 422 εκατ. ευρώ.

Έτσι το συνολικό ύψους του λογιστικά αναγνωρισμένου αναβαλλόμενου φόρου ανέρχεται σε περίπου 3,2 δισ. ευρώ από 2,8 δισ. στις 31/12/2013, ενισχύοντας ισόποσα την καθαρή της θέση.

Η επαναξιολόγηση της ανακτησιμότητας του αναβαλλόμενου φόρου έγινε με βάση τις ενέργειες που περιγράφει το εγκριθέν πλάνο αναδιάρθρωσης και αφορά προσωρινές διαφορές από την απομείωση - αποτίμηση δανείων της πρώην Εμπορικής.

 

ΚΕΡΔΗ TRADING: Τα αποτελέσματα χρηματοοικονομικών πράξεων κατέγραψαν κέρδη ύψους 69,3 εκατ. ευρώ στο α' εξάμηνο, έχοντας επηρεασθεί θετικά κατά κύριο λόγο από τις πωλήσεις ομολόγων του ελληνικού δημοσίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v