Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Αυγ 10 2016

Αττική Οδός: Το χαρτοφυλάκιο τραπεζικών μετοχών και η ζημιά

Αττική Οδός: Το χαρτοφυλάκιο τραπεζικών μετοχών και η ζημιά

Περίπου 7,5 εκατ. ευρώ διέθεσε, στο τέλος του 2015, η Αττική Οδός για να τοποθετηθεί στις αυξήσεις κεφαλαίου των Εθνική Τράπεζα, Τράπεζα Πειραιώς και Τράπεζα Αττικής.

Την ίδια περίοδο ρευστοποίησε τις μετοχές που τις είχαν απομείνει από τη συμμετοχή της στις αυξήσεις κεφαλαίου του 2013, ενώ διέθεσε άμεσα και μέρος των νέων μετοχών που αγόρασε πέρσι.

Έτσι διενήργησε προσαρμογές εύλογης αξίας ύψους 12,8 εκατ. ευρώ, ενώ η απομείωση αξίας ανήλθε στα 7,8 εκατ. ευρώ.

Πριν βάλει μικρό μέρος των ταμειακών της διαθεσίμων εκ νέου σε τραπεζικές μετοχές η Αττική Οδός προέβη πέρσι σε εκτεταμένο πρόγραμμα πρόωρων αποπληρωμών δανείων. Ειδικότερα αποπλήρωσε δάνεια της ΕΤΕπ ύψους 145,3 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 126,8 εκατ. αφορούσαν σε πρόωρη αποπληρωμή.

Οι δανειακές της υποχρεώσεις προς την ΕΤΕπ ανερχόταν στο τέλος του 2015 σε 101 εκατ. ευρώ εκ των οποίων τα 19,7 θα αποπληρωθούν εντός της φετινής χρονιάς.

Τα ταμειακά διαθέσιμα και ισοδύναμα της εταιρείας διαμορφώθηκαν σε 269,7 εκατ. ευρώ, με το συνολικό δανεισμό να διαμορφώνεται στα 108 εκατ. ευρώ.

Το μέρισμα χρήσης ανήλθε σε 26,36 ευρώ ανά μετοχή, ήτοι διανεμήθηκαν 62,37 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v