Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαρ 29 2017

Ζητείται πολύγλωσσος, αρχιτέκτονας μηχανικός για cluster!

Ζητείται πολύγλωσσος, αρχιτέκτονας μηχανικός για cluster!

Εάν θέλουμε να σταματήσουμε τη φυγή «εγκεφάλων» (brain drain) και παράλληλα να δώσουμε κίνητρα σε ταλαντούχους επιστήμονες που έχουν ξενιτευτεί, να επιστρέψουν, θα πρέπει να σοβαρευτούμε σ' αυτή τη χώρα. Και πολύ περισσότερο, αυτοί που ασχολούνται με την έρευνα και την τεχνολογία.

Αφορμή για την επισήμανση αυτή αποτέλεσε η πρόσκληση εκδήλωσης ενδιαφέροντος της μονάδας Corallia του Ερευνητικού Κέντρου «Αθηνά», για να απασχολήσει έναν επιστημονικό συνεργάτη με σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου. Αντικείμενο της εργασίας είναι η «Υποστήριξη του γραφείου διαχείρισης του φορέα-αρωγού του συνεργατικού σχηματισμού Ψυχαγωγικών και Δημιουργικών Τεχνολογιών & Εφαρμογών gi-Cluster».

Ποια προσόντα θα πρέπει να διαθέτει απαραιτήτως ο υποψήφιος συνεργάτης;

α) Δίπλωμα Αρχιτέκτονα Μηχανικού της ημεδαπής ή αντίστοιχο αναγνωρισμένο τίτλο από ίδρυμα του εξωτερικού.

β) Εμπειρία σε συνεργατικούς σχηματισμούς (clusters) στην αλλοδαπή στον τομέα των Δημιουργικών Βιομηχανιών.

γ) Πολύ καλή γνώση τουλάχιστον τριών γλωσσών της Ε.Ε. πέραν της Ελληνικής.

Να συμφωνήσουμε με τις προϋποθέσεις α και β. Με την τρίτη προϋπόθεση όμως;

Δεν αρκεί να γνωρίζει ο υποψήφιος πολύ καλά την αγγλική (πέραν της ελληνικής); Δηλαδή αν ο υποψήφιος έχει πολύ καλή γνώση της σερβοκροατικής, της πορτογαλέζικης και της ρουμανικής, πληροί τις προϋποθέσεις;

Και τι γίνεται με την αμοιβή;

«Το ύψος του μηνιαίου μισθού για την εν λόγω θέση εργασίας συναρτάται με το ειδικό αντικείμενο εργασίας, τα προσόντα του αντισυμβαλλόμενου που θα επιλεχθεί, τις προϋπολογισθείσες για το εν λόγω εσωτερικό έργο δαπάνες, ενώ υπόκειται στους περιορισμούς της κείμενης νομοθεσίας».

Μάλιστα....

Ας σοβαρευτούμε, εκτός κι αν η προκήρυξη είναι «φωτογραφική».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v