Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Απρ 18 2017

Αρχίζει το «στήσιμο» εταιρείων με κονδύλια του ΕΣΠΑ

Αρχίζει το «στήσιμο» εταιρείων με κονδύλια του ΕΣΠΑ

Κανονικά «μπρος» φαίνεται να παίρνουν οι υπηρεσίες αξιολόγησης των προγραμμάτων του ΕΣΠΑ. Έτσι, μετά την ανάρτηση της βαθμολογίας των επενδυτικών σχεδίων που κατατέθηκαν στο πρόγραμμα ενίσχυσης μικρών και πολύ μικρών επιχειρήσεων για την αναβάθμιση των ικανοτήτων τους στις νέες αγορές, εκδόθηκε και η πρώτη απόφαση ένταξης 699 επιχειρηματικών σχεδίων με συνολικό προϋπολογισμό και δημόσια δαπάνη €17.686.632 στη δράση «Ενίσχυση της Αυτοαπασχόλησης Πτυχιούχων Τριτοβάθμιας Εκπαίδευσης».

Στο τυπικό μέρος, οι δικαιούχοι έχουν τη δυνατότητα ηλεκτρονικής υποβολής ένστασης κατά της εν λόγω απόφασης, μέσω του Πληροφοριακού Συστήματος Κρατικών Ενισχύσεων, εντός αποκλειστικής προθεσμίας 20 ημερολογιακών ημερών, από την επομένη της έκδοσής της.

Μάλιστα, οι αρμόδιες υπηρεσίες θα ενημερώσουν ηλεκτρονικά τον κάθε δικαιούχο ξεχωριστά για την ένταξή του και ειδικότερα για το τεχνικό παράρτημά του, στο οποίο περιλαμβάνεται σαφής και αναλυτική περιγραφή του προς εκτέλεση έργου, το χρονοδιάγραμμα, ο συνολικός προϋπολογισμός του, οι πηγές και το ποσοστό χρηματοδότησης αυτού.

Στο ουσιαστικό όμως μέρος και το οποίο έχει μεγάλη σημασία, ανοίγουν οι διαδικασίες για τις πρώτες συστάσεις επιχειρήσεων μέσω των κονδυλίων του νέου ΕΣΠΑ.

Επιχειρήσεις που τις έχει πολύπλευρη ανάγκη, όσο ποτέ, η χώρα...

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v