Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Σεπ 1 2017

Πώς ανοίγει ο δρόμος για εικονικούς παρόχους στην κινητή

Πώς ανοίγει ο δρόμος για εικονικούς παρόχους στην κινητή

Περιορίζονται τα περιθώρια ελιγμών των εταιρειών κινητής τηλεφωνίας απέναντι σε επιχειρήσεις που θέλουν να δραστηριοποιηθούν ως Εικονικοί Πάροχοι Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών (MVNOs).

Μέχρι σήμερα η διαδικασία ήταν στα χαρτιά εύκολη και γρήγορη, αλλά στην πραγματικότητα ανέκυπταν διάφορα ζητήματα.

Τώρα, στην προκήρυξη του διαγωνισμού για τη χορήγηση δικαιωμάτων χρήσης ραδιοσυχνοτήτων στη ζώνη των 1800 MHz, η ΕΕΤΤ ενσωμάτωσε δύο ενδιαφέρουσες παραγράφους. Διαβάστε τι λένε, έχοντας στο μυαλό τη γνωστή υπόθεση με την πρωτοβουλία της Forthnet να δραστηριοποιηθεί ως MVNO:

«Ο Κάτοχος του Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων, κατόπιν υποβολής αιτήματος επιχείρησης που επιθυμεί να δραστηριοποιηθεί ως Εικονικός Παρόχος Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών (Mobile Virtual Network Operator (MVNO), υποχρεούται να διαπραγματεύεται καλόπιστα με αυτή την παροχή οποιουδήποτε είδους πρόσβαση (εκμίσθωση χωρητικότητας στο ραδιοτμήμα του Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών κ.λπ.) στο Δίκτυό του και να της παρέχει πρόσβαση με εύλογους όρους, τηρουμένων των διατάξεων περί προστασίας του ανταγωνισμού. Η εν λόγω συμφωνία δεν πρέπει να θέτει περιορισμούς στην εμπορική πολιτική του Εικονικού Παρόχου Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών. Προς διασφάλιση του σκοπού αυτού, η ΕΕΤΤ θα μπορεί να χρησιμοποιεί και τη ρυθμιστική της αρμοδιότητα, κατά τα προβλεπόμενα στην εκάστοτε ισχύουσα νομοθεσία.

Ο Κάτοχος του Δικαιώματος Χρήσης Ραδιοσυχνοτήτων υποχρεούται να δημοσιεύει σε εμφανές σημείο στην ιστοσελίδα του τις προϋποθέσεις και τους όρους (εξαιρουμένων των τιμών) για την παροχή πρόσβασης στο δίκτυό του, τις τεχνικές προδιαγραφές και τα χαρακτηριστικά δικτύου για την υλοποίηση της υπηρεσίας πρόσβασης, καθώς και τα στοιχεία επικοινωνίας για την υποβολή σχετικών αιτημάτων από τις επιχειρήσεις που επιθυμούν να δραστηριοποιηθούν ως Εικονικοί Πάροχοι Δικτύου Κινητών Επικοινωνιών (Mobile Virtual Network Operators (MVNOs)».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v