Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιουλ 24 2020

Lamda: Γιατί ενδιαφέρει τους ομολογιούχους της η είσοδος των Malls στο ΧΑ

Lamda: Γιατί ενδιαφέρει τους ομολογιούχους της η είσοδος των Malls στο ΧΑ

Μεταξύ των όρων της πρόσφατης ομολογιακής έκδοσης της Lamda, με την οποία άντλησε χρηματοδότηση 320 εκατ. ευρώ από το ευρύ επενδυτικό κοινό, περιλαμβάνεται ο εξής: 

Στην περίπτωση που η Lamda πωλήσει ή μεταβιβάσει ή διαθέσει, άμεσα ή έμμεσα, είτε με εισαγωγή σε οργανωμένη αγορά είτε αλλιώς, υφιστάμενες μετοχές της Lamda Malls, το 40% των καθαρών εσόδων της διάθεσης θα πάει υπέρ των ομολογιούχων. 

Με δεδομένο ότι οι ομολογιούχοι δεν διαθέτουν εμπράγματες εξασφαλίσεις και δεν έχουν δοθεί εγγυήσεις, η σύμβαση προβλέπει σύσταση ενεχύρου επί τραπεζικού λογαριασμού. 

Στο δεσμευμένο υπέρ της Πειραιώς, εκπροσώπου των ομολογιούχων, τραπεζικό λογαριασμό, η Lamda οφείλει να έχει κατατεθειμένο ποσό που αντιστοιχεί στους τόκους της τρέχουσας περιόδου εκτοκισμού καθώς και 100 χιλ. ευρώ για τυχόν νομικά έξοδα. 

Επιπρόσθετα, όμως, η Lamda έχει αναλάβει την υποχρέωση να καταθέτει στον παραπάνω λογαριασμό το 40% των καθαρών εσόδων πώλησης/διάθεσης περιουσιακών στοιχείων, εφόσον το καθαρό έσοδο υπερβαίνει το ποσό των 15 εκατ. ευρώ. 

Η Lamda προγραμματίζει, ως γνωστόν, την εισαγωγή της κατά 68,3% θυγατρικής της, Lamda Malls, στο Χ.Α, κατά τη διάρκεια του πρώτου εξαμήνου της επόμενης χρονιάς. 

Αν η εισαγωγή διενεργηθεί -και- με διάθεση υφιστάμενων μετοχών από πλευράς Lamda, το 40% των καθαρών εσόδων θα πάει στον «κουμπαρά» του ομολογιακού.  

Υπενθυμίζεται ότι πριν την εισαγωγή, η Lamda θα εισφέρει πιθανότατα το τακτοποιημένο, χωροταξικά, εμπορικό κέντρο Athens Mall στη Lamda Malls, ενισχύοντας το ποσοστό της. Αυτό θα μειωθεί εν συνεχεία κατά την εισαγωγή στο Χ.Α. 

ΥΓ.:  Η Lamda μπορεί μετά την τρίτη εξαμηνιαία περίοδο εκτοκισμού να εξοφλεί πρόωρα, μερικώς ή ολικώς, το κεφάλαιο των ομολογιών, καταβάλλοντας, όμως, τουλάχιστον 35 εκατ. ευρώ, αναλογικά στους ομολογιούχους. 

Εφόσον λάβει χώρα πρόωρη αποπληρωμή, μερικώς ή ολικώς, στη λήξη της τέταρτης ημερομηνίας εκτοκισμού, υποχρεούται να καταβάλει στους ομολογιούχους premium ανά ομολογία ίσο με 1% επί του εξοφλούμενου κεφαλαίου.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v