Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαρ 1 2004

Κέρδη 2003: Μια εικόνα… ”μαγική”

Ίσως περισσότερο από κάθε άλλη φορά, ο ”Χαμαιλέων” αισθάνεται την υποχρέωση να προειδοποιήσει τους επενδυτές σε σχέση με τα όσα ήδη γράφονται για την ”εκτόξευση” της συνολικής κερδοφορίας των εισηγμένων σε σχέση με το 2002, σε ποσοστά της τάξεως του 35% και του… 40%.

Κι αυτό για μια σειρά από λόγους:

- Σε μεγάλο βαθμό η όποια αύξηση των κερδών στη συνολική αγορά επηρεάζεται από την ιδιαίτερα αυξημένη κερδοφορία των χρηματοοικονομικών εταιριών και των τραπεζών σε σχέση με το 2002, που ήταν ένα πολύ κακό έτος γι’ αυτές.

- Τα καθαρά προ φόρων κέρδη, στα οποία και επικεντρώνεται το ενδιαφέρον, επηρεάζονται από μια σειρά ”έκτακτων” παραγόντων και δεν αντιπροσωπεύουν τις δυνατότητες μιας εταιρίας όσο τα λειτουργικά κέρδη.

- Τα αποτελέσματα του 2002 συνιστούν πολύ ”χαμηλή βάση εκκίνησης” για τη σύγκριση των αποτελεσμάτων του 2003, ενώ υπάρχουν πολλές εισηγμένες οι οποίες εμφανίζουν κέρδη, τα οποία είτε μειώνονται δραστικά, είτε κυριολεκτικά εκμηδενίζονται, αν ληφθούν υπ’ όψιν οι παρατηρήσεις των ορκωτών.

- Τέλος, έως και την Παρασκευή (με στοιχεία που αφορούσαν έως και τη συγκεκριμένη μέρα προέκυψαν τα στοιχεία στα οποία έχουν στηριχθεί τα δημοσιεύματα) δεν είχε εκδόσει λογιστικές καταστάσεις περίπου το ½ της συνολικής αγοράς, εκ του οποίου μάλλον δεν αναμένονται θετικές εκπλήξεις. Βεβαίως η επίδραση στους μέσους όρους δεν θα είναι τεράστια (μια και οι περισσότεροι μεγάλοι έχουν ανακοινώσει).

Πλην όμως, ουδείς αγοράζει μέσους όρους, όλοι εταιρίες αγοράζουμε στα χρηματιστήρια.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v