Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Τρι 11 Ιαν

Πειραιώς: Τα "ψιλά" γράμματα του ενημερωτικού

Πειραιώς: Τα
ΚΑΘΑΡΑ ΕΣΟΔΑ ΑΜΚ: Τα καθαρά έσοδα από την αύξηση κεφαλαίου της Πειραιώς θα ανέλθουν στα 756,25 εκατ. ευρώ και θα κατευθυνθούν στο σύνολό τους για ενίσχυση των βασικών ιδίων κεφαλαίων της. Ο όμιλος, όπως διευκρινίζεται στο ενημερωτικό, δεν έχει καμία πρόθεση να συμμετάσχει και δεν συμμετέχει σε συζητήσεις συγχώνευσης ή εξαγοράς με άλλες τράπεζες. Αφήνει όμως ανοιχτό το ενδεχόμενο αξιολόγησης κάθε μελλοντικής επενδυτικής ευκαιρίας…

Σε επίπεδο θυγατρικών το 2011 προγραμματίζεται αύξηση κεφαλαίου στην ουκρανική JSC PiraeusBank ICB, στην οποία η Πειραιώς θα συμμετάσχει με 70 εκατ. ευρώ.

ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΕΓΓΥΗΤΩΝ: Τα συνολικά έξοδα της αύξησης ανέρχονται σε 50,8 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών τα 44,4 εκατ. ευρώ αφορούν στην προμήθεια προς τους εγγυητές της πλήρους κάλυψης. Οι Barclays, CSFB, Goldman Sachs και Morgan Stanley αναλαμβάνουν, βάσει της σύμβασης, να καλύψουν το 15,625% έκαστη ενδεχόμενων αδιάθετων μετοχών. Οι Keefe, Bruyette & Woods Ltd και Mediobanca το 10,625% έκαστη. Η ING Bank το 6,25% και από 5% η MPS Capital και η Macquarie Capital.

ΕΓΓΥΗΣΕΙΣ ΔΗΜΟΣΙΟΥ: Βάσει του ενημερωτικού δελτίου, η Πειραιώς έλαβε τον περασμένο Δεκέμβριο εγγυήσεις για ομόλογα αξίας 3,6 δισ. ευρώ από το νέο πακέτο των 25 δισ. ευρώ. Ομόλογα που θα κατατεθούν, αν δεν έχουν κατατεθεί ήδη, στην ΕΚΤ ως ενέχυρα για την άντληση επιπλέον ρευστότητας.

Στις 30/9 το ύψος της καθαρής χρηματοδότησης της Πειραιώς από την ΕΚΤ ανερχόταν σε 14,7 δισ. ευρώ, ενώ οι συνολικές εξασφαλίσεις που έχει παράσχει η τράπεζα στην Κ.Τ. ανέρχονταν σε 20,2 δισ. ευρώ.

ΑΚΙΝΗΤΑ: Στις 30/9/2010 ο όμιλος κατείχε ακίνητα αξίας 1,16 δισ. ευρώ. Εξ αυτών τα 598 εκατ. ευρώ αφορούν στην αξία του εμπορικού κέντρου City Link. Επιπρόσθετα, διαθέτει και 148 βιομηχανικά ακίνητα της ΕΤΒΑ ΒΙ.ΠΕ., αξίας κτήσης 161 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v