Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Απρ 19 2011

Tips Προβόπουλου για τις τράπεζες

Tips Προβόπουλου για τις τράπεζες
ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΚΟΥΡΕΜΑ ΕΝΕΧΥΡΩΝ: "Κούρεμα" ενεχύρων της τάξης των 26 δισ. ευρώ υπέστησαν οι ελληνικές τράπεζες από τις αρχές του 2010 ως τον περασμένο Φεβρουάριο, σύμφωνα με την Τράπεζα της Ελλάδος, εξαιτίας των διαδοχικών υποβαθμίσεων της πιστοληπτικής ικανότητας της χώρας.

Το παραπάνω έλλειμμα αναπληρώθηκε με δέσμευση πρόσθετων στοιχείων ενεργητικού.

Ταυτόχρονα, λόγω των υποβαθμίσεων οι τράπεζες έλαβαν μεν εγγυήσεις ονομαστικής αξίας 50 δισ. ευρώ στο 14μηνο Ιανουαρίου 2010 - Φεβρουαρίου 2011, αλλά με βάση αυτές άντλησαν από την ΕΚΤ ρευστότητα μόλις 35 δισ. ευρώ.

Ρευστότητα με την οποία αναπλήρωσαν τη μείωση των καταθέσεων κατά 40 δισ. ευρώ και κάτι ψιλά και την αποπληρωμή ομολογιακών δανείων 8 δισ. ευρώ.


ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΕΝΙΣΧΥΣΗ ΚΕΦΑΛΑΙΩΝ: Χάρη στις αυξήσεις κεφαλαίου και στις πωλήσεις στοιχείων ενεργητικού, τα εποπτικά ίδια κεφάλαια των τραπεζών αυξήθηκαν το 2010 σε σύγκριση με το τέλος του 2009, όπως σημειώνει η έκθεση Προβόπουλου, ενώ το σταθμισμένο ως προς τον κίνδυνο ενεργητικό μειώθηκε ελαφρά.

Στο τέλος Δεκεμβρίου του 2010 ο δείκτης κεφαλαιακής επάρκειας (ΔΚΕ) και ο δείκτης βασικών κεφαλαίων (ΔΒΚ) διαμορφώθηκαν για το σύνολο των τραπεζών σε 13,8% και 12,2% αντίστοιχα και για το σύνολο των τραπεζικών ομίλων σε 12,2% και 10,9% αντίστοιχα.

Παρά τους ικανοποιητικούς δείκτες κεφαλαιακής επάρκειας, οι τράπεζες στην παρούσα φάση οφείλουν, προειδοποιεί η ΤτΕ, να είναι ιδιαίτερα προσεκτικές στη διαμόρφωση της μεσοπρόθεσμης στρατηγικής τους όσον αφορά στην κεφαλαιακή βάση και στον τρόπο χρήσης των κεφαλαίων.

ΤΡΑΠΕΖΕΣ - ΚΕΡΔΟΦΟΡΙΑ 2011: Σε μεσοπρόθεσμο ορίζοντα οι προοπτικές για την κερδοφορία, την ποιότητα του χαρτοφυλακίου δανείων και τίτλων και τη ρευστότητα των τραπεζών περιβάλλονται από υψηλή αβεβαιότητα, όπως αναφέρει η ΤτΕ.

Για τον λόγο αυτόν, ο κ. Προβόπουλος συνιστά ευέλικτη προσαρμογή της επιχειρηματικής στρατηγικής, αναδιάταξη δραστηριοτήτων και αναθεώρηση στόχων, συρρίκνωση λειτουργικών εξόδων, ανεύρεση αγοραίων πηγών ρευστότητας και κεφαλαίων που θα επισπεύσουν την απεξάρτηση από το ευρωσύστημα και το κράτος.

Και βέβαια επαναλαμβάνει την ανάγκη συνενώσεων, ως αποτέλεσμα όμως φιλικής διαπραγμάτευσης.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v