Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Τετ 30 Νοε

Tips για Alpha – Eurobank

Tips για Alpha – Eurobank
Ρευστότητα από ELA: Κεφάλαια ύψους 8 δις ευρώ έχει αντλήσει από τον ELA η Eurobank και περίπου 5,7 δις ευρώ η Alpha Bank, όπως ανέφεραν οι διοικήσεις τους στις τηλεδιασκέψεις με τους αναλυτές.

Το επιτόκιο διαμορφώνεται σε 3,25% για ρευστότητα με ενέχυρο δάνεια και ανεβαίνει στο 4,15% όταν το ενέχυρο είναι ομόλογα με εγγύηση Δημοσίου.

Κατοχή ομολόγων: Οι δύο τράπεζες μετά τις προβλέψεις απομείωσης που έχουν σχηματίσει κατέχουν ελληνικά κρατικά ομόλογα λογιστικής αξίας 10,04 δις ευρώ (6,94 δις η EFG και 3,1 δις ευρώ η Alpha)

Εφόσον σε επίπεδο καθαρής παρούσας αξίας η ζημιά, από το PSI plus, ανέλθει στα επίπεδα του 50% με 54% (πρόταση IIF) τότε οι πρόσθετες προβλέψεις απομείωσης όπως χοντρικά υπολόγισε ο κ. Καραμούζης, αναπληρωτής διευθύνων σύμβουλος της Eurobank θα ανέλθουν μόλις σε 2 δις ευρώ!

Η Alpha Bank κατά τη διάρκεια του γ τριμήνου μετέφερε κρατικά ελληνικά ομόλογα από το Διαθεσίμων στο Διακράτησης ως τη Λήξη. Τα ομόλογα είχαν στις 30/6 λογιστική αξία 561,5 εκατ. ευρώ και πριν την μεταφορά τους η τράπεζα σχημάτισε επιπρόσθετη πρόβλεψη απομείωσης 72,4 εκατ. ευρώ.

Μη εξυπηρετούμενα: Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια της Alpha ανήλθαν στις 30/9 στο 11,6% επί του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων έναντι 10,3% στις 30/6/2011. Οι προβλέψεις διαμορφώθηκαν αντίστοιχα στο 2,35% από 2,15% στο τέλος Ιουνίου.

Στην Eurobank τα μη εξυπηρετούμενα ανήλθαν στο 13,8% του χαρτοφυλακίου χορηγήσεων από 12,5% στις 30/6/2011, και οι προβλέψεις στο 2,52% από 2,44% στο τέλος Ιουνίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v