Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιαν 31 2012

Ευρωσυμμετοχές: Πάνε για διαγραφή;

Ευρωσυμμετοχές: Πάνε για διαγραφή;
Δεν έκρυβε καμία έκπληξη η χθεσινή δημοσίευση των ετήσιων αποτελεσμάτων των Ευρωσυμμετοχών (πρώην Αθηναϊκών Συμμετοχών): Μηδενικός κύκλος εργασιών, λόγω έλλειψης αντικειμένου εργασιών, και αρνητικά ίδια κεφάλαια ύψους 18,5 εκατ. ευρώ.

Η μετοχή της ΕΥΡΩΣ έχει ενταχθεί από την 6η Οκτωβρίου 2011 στην κατηγορία των προς διαγραφή τίτλων λόγω του ότι τα ετήσια έσοδά της ήταν χαμηλότερα των 2 εκατ. ευρώ.

Για το 2012 η διοίκηση της εταιρείας δηλώνει πως το δυσμενές περιβάλλον τόσο σε μακροοικονομικό όσο και σε μικροοικονομικό επίπεδο «δεν επιτρέπει την εκτέλεση κανενός σχεδιασμού».

Η διοίκηση της εταιρείας, επίσης, αναφέρει: «Τα συνολικά έσοδά της κατά την περίοδο από την 1η/1 έως τις 31/12/2011 διαμορφώθηκαν σε επίπεδο μικρότερο των 2 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με την παράγραφο β΄ του άρθρου 3.1.2.5 του κανονισμού του Χ.Α. προβλέπονται τα κάτωθι:

Εφόσον κατά την ετήσια τακτική αναθεώρηση του Χ.Α. διαπιστωθεί, σύμφωνα με τα οριζόμενα στον παρόντα κανονισμό, ότι τα ετήσια συνολικά έσοδα του εκδότη παραμένουν μικρότερα των 2 εκατομμυρίων ευρώ, οι κινητές αξίες του εκδότη διαγράφονται, σύμφωνα με τα οριζόμενα στα άρθρα 46 του ν. 3606/2007 και 2.6.12 και 2.6.14 του κανονισμού».

Ίσως να μην είναι τυχαίο ότι η τρέχουσα κεφαλαιοποίηση της εταιρείας βρίσκεται μόλις στις 767 χιλιάδες ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v