Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαϊ 17 2012

H Τράπεζα Κύπρου, ο φόρος και οι τράπεζες

H Τράπεζα Κύπρου, ο φόρος και οι τράπεζες
Η Τράπεζα Κύπρου αναγνώρισε στα βασικά εποπτικά της κεφάλαια αναβαλλόμενο φόρο ύψους 197 εκατ. ευρώ από τη ζημία του κουρέματος και της ανταλλαγής ελληνικών κρατικών ομολόγων.

Και όπως δήλωσε η διοίκησή της στους αναλυτές, η αναγνώριση του αναβαλλόμενου φόρου έγινε αποδεκτή από την Κεντρική Τράπεζα και τον EBA.

Πρόκειται για ιδιαίτερα σημαντική εξέλιξη, που θα μπορούσε να αποτελεί πιλότο για τις ελληνικές τράπεζες.

Και αυτό γιατί η κυπριακή νομοθεσία δεν αναγνωρίζει φορολογική έκπτωση της ζημίας από τα ομόλογα.

Για να ξεπεραστεί το παραπάνω εμπόδιο, η Τράπεζα Κύπρου, όπως προφανώς θα πράξει και η MPB, αναγνώρισε αναβαλλόμενη φορολογία στα ελληνικά κρατικά ομόλογα που κατείχαν τα εν Ελλάδι υποκαταστήματά τους.

Το γεγονός ότι ο φόρος αναγνωρίστηκε από την Κεντρική Tράπεζα της Κύπρου αποτελεί πιθανώς προάγγελο για το τι θα πράξει και η Τράπεζα της Ελλάδος.

Προς το παρόν, κάποιες εξ αυτών αναγνώρισαν μέρος (Εθνική, Πειραιώς, Αττικής) ή το σύνολο (Alpha Bank) του αναβαλλόμενου φόρου από το PSI+ στα εποπτικά τους κεφάλαια και κάποιες (Eurobank) δεν προχώρησαν σε αντίστοιχη κίνηση.

Όλες περιμένουν τη διατύπωση ξεκάθαρης θέσης από την Τ.τ.Ε., σε συνδυασμό με την αξιολόγηση των business plans και των μελλοντικών κερδών.

Με τον EBA, πάντως, να συμφωνεί με την αναγνώριση του αναβαλλόμενου φόρου ο δρόμος και -τυπικά- ανοίγει.

ΥΓ.Ι: Ο δείκτης Core Tier I της Τράπεζας Κύπρου στις 31/3 ανήλθε στο 6,8% έναντι 8% που είναι το ελάχιστο όριο, ο δε δείκτης συνολικών ιδίων κεφαλαίων διαμορφώθηκε στο 9,2%, με ελάχιστο όριο το 11,5%.

ΥΓ.ΙΙ: Η τράπεζα χρειάζεται περίπου 200 εκατ. ευρώ για να πιάσει το ελάχιστο όριο Core Tier I και εξετάζει διάφορους τρόπους να το επιτύχει χωρίς να χρειαστεί κεφαλαιακή ενίσχυση (απομόχλευση, πώληση συμμετοχών σε ασφαλιστικές, κέρδη περιόδου κ.ά.). Όσο για τις αδιάθετες μετοχές, με τη μετοχή να είναι διαπραγματεύσιμη κάτω της τιμής διάθεσης, κανείς δεν περιμένει ότι θα βρεθεί υποψήφιος…

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v