Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Μαϊ 31 2012

Σφηνάκια για Εθνική, Πειραιώς και Alapis

Σφηνάκια για Εθνική, Πειραιώς και Alapis
Τράπεζα Πειραιώς: Τα εν Ελλάδι δάνεια σε καθυστέρηση μεγαλύτερη των 90 ημερών διαμορφώθηκαν στο 16% στο τέλος Μαρτίου από 13,2% στο τέλος του 2011.

Η τράπεζα εκτιμά ότι για το σύνολο της αγοράς στην Ελλάδα τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στο τέλος Μαρτίου ανήλθαν στο 17% από 15,9% στο τέλος Δεκεμβρίου 2011.

Ο όμιλος διέκοψε κατά τη διάρκεια του α΄ τριμήνου τη λειτουργία 65 καταστημάτων (18 στην Ελλάδα και 47 στο εξωτερικό), με αποτέλεσμα να επιβαρυνθεί με το αναπόσβεστο κόστος ύψους 6,4 εκατ. ευρώ.

Εθνική Τράπεζα: Παρά τη γενικευμένη αβεβαιότητα που επικράτησε στην Ελλάδα μετά τις εκλογές της 6ης Μαΐου, οι εκροές καταθέσεων για την Εθνική περιορίστηκαν στο 1,3 δισ. ευρώ στο τρέχον β΄ τρίμηνο από 3,1 δισ. ευρώ στο αμέσως προηγούμενο.

Η διοίκηση της τράπεζας ανέφερε ότι οι εκροές τείνουν στο να αποκλιμακώνονται και σημείωσε ότι έχει δημιουργήσει μαξιλάρι ρευστότητας.

Η εκταμίευση των ομολόγων EFSF ύψους 7,4 δισ. ευρώ από το Τ.Χ.Σ. και το ρεπάρισμά τους στην ΕΚΤ επέτρεψε στην Εθνική να εξαλείψει την άντληση ρευστότητας μέσω του ELA.
Τα μη εξυπηρετούμενα δάνεια στην Ελλάδα ανήλθαν στο 15,5% του συνολικού χαρτοφυλακίου χορηγήσεων.

ALAPIS: Με αρνητικό συμπέρασμα υπογράφει ο ορκωτός ελεγκτής τις λογιστικές καταστάσεις α΄ τριμήνου της Alapis επειδή εκτιμά ότι υπάρχει ουσιώδης αβεβαιότητα ως προς την ύπαρξη των προϋποθέσεων συνέχισης της δραστηριότητάς της και του ομίλου.

Οι πωλήσεις του ομίλου σημείωσαν ελεύθερη βουτιά, οι ζημίες μετά από φόρους ανήλθαν στα 22,7 εκατ. ευρώ και τα ίδια κεφάλαιά είναι αρνητικά κατά 475 εκατ. ευρώ.

Οι τράπεζες κατήγγειλαν στις 6 Μαρτίου την ανακυκλούμενη πιστωτική διευκόλυνση ύψους 640 εκατ. ευρώ και ο όμιλος έχει συνολικά ληξιπρόθεσμες υποχρεώσεις 1,06 δισ. ευρώ!

Ήδη από το τέλος Ιανουαρίου 416 εργαζόμενοι από τους 1.094 που απασχολεί ο όμιλος έχουν τεθεί σε τρίμηνη διαθεσιμότητα.

ΥΓ.: Στις 19 Μαΐου και στις 15 Απριλίου τράπεζα κοινοποίησε στην Μέντιμεκ εξώδικη δήλωση για ποσό 6,9 εκατ. ευρώ, στο οποίο η Alapis είναι εγγυητής. Το ποσό έχει καταστεί ληξιπρόθεσμο και άμεσα απαιτητό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v