Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Ιουλ 4 2012

Το πρόστιμο της EK και η… MEGA(λη) αλήθεια!

Το πρόστιμο της EK και η… MEGA(λη) αλήθεια!
Εντύπωση προκάλεσε στους επενδυτές το πρόστιμο ύψους 75.000 ευρώ που επιβλήθηκε (ανακοίνωση στις 28 Ιουνίου) από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς στην εταιρεία Τηλέτυπος, «διότι δεν κατάρτισε σύμφωνα με τα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα -ΔΠΧΛ- τις ετήσιες λογιστικές καταστάσεις για το 2011» που δημοσίευσε στις 9 Μαρτίου 2012.

Εντύπωση επίσης προκάλεσε και το όχι ευκαταφρόνητο ύψος του προστίμου, καθώς για τον ίδιο λόγο (μη κατάρτιση λογιστικών καταστάσεων για τη χρήση 2009 σύμφωνα με τα ΔΛΠ-ΔΠΧΛ), στην ίδια ανακοίνωση της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς, επιβλήθηκε πρόστιμο σε μια άλλη εταιρεία (Προοδευτική) ύψους μόλις 10.000 ευρώ.

Από την πλευρά μας, ανατρέξαμε στις αναθεωρημένες λογιστικές καταστάσεις της Τηλέτυπος (Mega Chanell) όπου αναφέρονται οι αναδιατυπώσεις που έγιναν και κυρίως αφορούσαν:

• Περαιτέρω γνωστοποιήσεις για τον τρόπο μεταβολής της ωφέλιμης ζωής των προγραμμάτων του σταθμού (η μεταβολή αυτή επηρέασε την κερδοφορία).

• Περαιτέρω γνωστοποίηση περί «λοιπών εσόδων» και εξόδων χρήσεως δεδουλευμένων».

• Γνωστοποίηση για τις απαιτήσεις σε καθυστέρηση.

• Περαιτέρω γνωστοποίηση περί των αναβαλλόμενων φόρων.

• Περαιτέρω γνωστοποίηση περί των ομολογιακών δανείων

• Αναφορά στο ενδεχόμενο ανεπάρκειας κεφαλαίου κινήσεων και στα μέτρα που λαμβάνονται για την αντιμετώπισή της (οι νέες λογιστικές καταστάσεις διαβλέπουν ανεπάρκεια κεφαλαίου κίνησης για τους επόμενους δώδεκα μήνες και προς αντιμετώπιση αυτού βρίσκεται σε εξέλιξη η υλοποίηση της απόφασης της γενικής συνέλευσης για αύξηση μετοχικού κεφαλαίου με καταβολή μετρητών κ.λπ.

Πάντως, να σημειώσουμε ότι όποιος διάβασε το δελτίο των αποτελεσμάτων είχε αναμφίβολα μια σαφή εικόνα των προβλημάτων που παρουσίαζε η εισηγμένη (θέματα ρευστότητας, μεγάλες ζημίες που θα ήταν μεγαλύτερες αν δεν άλλαζε ο τρόπος λογιστικού χειρισμού, ζητήματα επισφαλών απαιτήσεων κ.λπ.).

Απόδειξη το δημοσίευμα του Euro2day.gr που είχε ακολουθήσει την αμέσως επόμενη ημέρα (10/3/2012), που αναφερόταν στα συγκεκριμένα προβλήματα της εισηγμένης.

Τίτλος του δημοσιεύματος; «Τηλέτυπος: Οι λογιστικοί χειρισμοί, τα κανόνια των πελατών και οι νέοι στόχοι».

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v