Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Αυγ 14 2012

Μοχλός: Η απόσχιση και η… γυναίκα του Καίσαρος!

Μοχλός: Η απόσχιση και η… γυναίκα του Καίσαρος!
Στις 23 Αυγούστου έχει οριστεί η έκτακτη γενική συνέλευση της Μοχλός (σε περίπτωση μη επίτευξης της απαιτούμενης απαρτίας, η πρώτη επαναληπτική θα γίνει την 3η Σεπτεμβρίου), όπου οι μέτοχοι της εισηγμένης θα κληθούν να αποφασίσουν την εισφορά του κλάδου των δημόσιων έργων της κατασκευαστικής (εκτός από εκείνα που έχουν ήδη ολοκληρωθεί) στην άλλη εταιρεία του ομίλου της Τεχνικής Ολυμπιακής, την Πόρτο Καρράς).

Τι σημαίνει αυτό; Ότι η Μοχλός θα απολέσει όχι μόνο τα υπό εκτέλεση δημόσια έργα της, αλλά και τη δυνατότητα διεκδίκησης νέων δημόσιων έργων, καθώς εκτός των άλλων θα μεταβιβάσει στην Πόρτο Καρράς και το πτυχίο της Ζ΄ (ανώτατης) τάξης που κατέχει.

Έναντι αυτών, η Μοχλός θα αυξήσει τη συμμετοχή της στον όμιλο του Πόρτο Καρράς από το 7,21% που είναι σήμερα στο 11,42%.

Με τι θα μείνει η Μοχλός; Με τα δημόσια έργα που έχει ολοκληρώσει (απαιτήσεις έναντι του δημοσίου 27 εκατ. ευρώ), με ένα ανεκτέλεστο υπόλοιπο έργων ύψους 29,8 εκατ. ευρώ, που έχει υπογράψει με την Πόρτο Καρράς, και με όποια άλλα ιδιωτικά έργα ενδεχομένως αναλάβει στο μέλλον.

Για το ζήτημα μάλιστα της εισφοράς του κλάδου των δημόσιων έργων της στην Πόρτο Καρράς, η εισηγμένη εταιρεία έχει συντάξει πληροφοριακό σημείωμα αρκετών δεκάδων σελίδων, όπου περιγράφεται αναλυτικά πώς θα γίνει η απόσχιση, τα οικονομικά στοιχεία τόσο της ίδιας, όσο και της Πόρτο Καρράς κ.λπ.

Το μόνο, ωστόσο, που δεν αναφέρεται στο εκτενές αυτό πληροφοριακό σημείωμα είναι το βασικότερο! Δεν αναφέρονται οι λόγοι που οδήγησαν το διοικητικό συμβούλιο της Μοχλός σε μια τέτοια απόφαση (αποσπασματικά αναφέρεται μόνο ότι μετά την απόσχιση η μετοχή δεν θα μπει στην κατηγορία των προς διαγραφή τίτλων του Χ.Α. λόγω τζίρου χαμηλότερου των 2 εκατ. ευρώ).

Δεν εξηγήθηκε δηλαδή γιατί μια τέτοια κίνηση συμφέρει τους μετόχους μειοψηφίας της Μοχλός. Η απάντηση στο συγκεκριμένο ερώτημα καθίσταται επιτακτική εξαιτίας του ότι:

Πρώτον, οι δύο αντισυμβαλλόμενες πλευρές (Μοχλός και Πόρτο Καρράς) έχουν ουσιαστικά την ίδια διοίκηση, δηλαδή η οικογένεια Στέγγου συμφώνησε ουσιαστικά το συγκεκριμένο deal με… τον εαυτό της.

Και δεύτερον, η Πόρτο Καρράς είναι θυγατρική μιας άλλης εισηγμένης, της Τεχνικής Ολυμπιακής, όπου και εκεί υπάρχουν μέτοχοι μειοψηφίας.

Γιατί όπως ξέρουμε η γυναίκα του Καίσαρος…

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v