Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Αυγ 20 2012

Ideal: Όταν τα λεφτά περισσεύουν στο ταμείο!

Ideal: Όταν τα λεφτά περισσεύουν στο ταμείο!
Θετική έκπληξη για τους επενδυτές είναι οι λογιστικές καταστάσεις της Ideal και ιδιαίτερα για όσους θυμούνται τις παλαιότερες περιπέτειες του ομίλου, την επί μακρόν αναστολή της διαπραγμάτευσης των μετοχών του από το Χ.Α., την είσοδο των τραπεζών στο μετοχικό του κεφάλαιο κ.λπ.

Όλα αυτά, λοιπόν, ανήκουν στο μακρινό παρελθόν, καθώς η τρέχουσα κατάσταση είναι πολύ καλύτερη.

Πρώτα απ’ όλα, γιατί στο πρώτο φετινό εξάμηνο η Ideal κατάφερε να σημειώσει κερδοφόρο αποτέλεσμα (279 χιλ. ευρώ έναντι 225 χιλ. την αντίστοιχη περυσινή περίοδο), παρά την υποχώρηση του κύκλου εργασιών στα 17 εκατ. ευρώ.

Και δεύτερον (και κυριότερο), διότι διαθέτει πολύ υγιή ρευστότητα. Οι ταμειακές ροές ήταν για μία ακόμη περίοδο θετικές, με αποτέλεσμα στις 30 Ιουνίου 2012 οι υποχρεώσεις προς τις τράπεζες να είναι μηδενικές, ο δείκτης κυκλοφοριακής ρευστότητας να υπερβαίνει το 3 και στο ταμείο του ομίλου να «περισσεύουν» 4,83 εκατ. ευρώ! Παρά την επιστροφή κεφαλαίου που έλαβε χώρα πέρυσι.

Όλα αυτά βέβαια δεν σημαίνουν πως προβλήματα δεν υπάρχουν, ιδίως σε μια περίοδο βαθιάς οικονομικής κρίσης, και ο μεγαλύτερος κίνδυνος δεν είναι άλλος από τις επισφάλειες.

Σύμφωνα λοιπόν με την εταιρεία, «μεγάλες αλυσίδες ηλεκτρικών και ηλεκτρονικών ειδών παρουσιάζουν μειωμένη πιστοληπτική ικανότητα, με συνέπεια οι αντασφαλιστικές εταιρείες να μειώνουν υφιστάμενα όρια με τα οποία η εταιρεία ασφάλιζε τους πελάτες αυτούς μέχρι σήμερα, με συνέπεια να μεγαλώνει σημαντικά ο κίνδυνος από μελλοντικές επισφάλειες».

Από επενδυτική πλευρά, η αποτίμηση της επιχείρησης στο Χρηματιστήριο της Αθήνας (3,44 εκατ. ευρώ) είναι χαμηλότερη ακόμη και από το καθαρό της ταμείο (4,83 εκατ. ευρώ). Και αυτό για μια υγιή εταιρεία, με ίδια κεφάλαια 15,5 εκατ. ευρώ, με γερά εμπορικά σήμερα (Toshiba κ.λπ.), που μάλιστα λόγω της τεχνολογίας παρουσιάζουν σημαντική ζήτηση, τηρουμένων φυσικά των γενικότερων οικονομικών συνθηκών στη χώρα.

Στην πράξη, τα παραπάνω μεγέθη δεν φαίνεται να συγκινούν την αγορά. Η εμπορευσιμότητα της μετοχής κινείται σε πολύ χαμηλά επίπεδα.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v