Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Αυγ 27 2012

ΑΓΕΤ Ηρακλής: Επιστροφή μαμούθ, σε περίοδο κρίσης

ΑΓΕΤ Ηρακλής: Επιστροφή μαμούθ, σε περίοδο κρίσης
Για σήμερα Δευτέρα, είναι προγραμματισμένη η έκτακτη γενική συνέλευση της ΑΓΕΤ Ηρακλής, με θέμα την επιστροφή κεφαλαίου ύψους 0,98 ευρώ ανά μετοχή. Η συνέλευση έγινε και η πρόταση εγκρίθηκε.

Με δεδομένο ότι η τρέχουσα τιμή του τίτλου βρίσκεται στο 1,84 ευρώ, το ύψος της επιστροφής κεφαλαίου αντιστοιχεί στο 53%(!) της τρέχουσας αποτίμησης του τίτλου στο ταμπλό του Χ.Α.

Το ποσοστό του βασικού μετόχου είναι πολύ μεγάλο, έτσι ώστε το θέμα πέρασε με άνεση. Αλλωστε ήταν αμφίβολο να βρεθεί κάποιος από τους μετόχους μειοψηφίας να αρνηθεί -και μάλιστα σε δύσκολες εποχές όπως αυτές που ζούμε- μια τόσο «γενναιόδωρη» πρόταση της διοίκησης.

Παρ' όλα αυτά, εκτιμούμε πως η διοίκηση της εισηγμένης εταιρείας θα πρέπει να πει μερικά πράγματα παραπάνω και να εξηγήσει την κίνηση που αποφάσισε να προτείνει στους μετόχους, ιδίως όταν:

Πρώτον, η κατάσταση στην εγχώρια τσιμεντοβιομηχανία είναι τραγική. Κατά το πρώτο φετινό εξάμηνο, η ΑΓΕΤ Ηρακλής υποχρεώθηκε σε πτώση εσόδων, ζημίες προ φόρων 72,4 εκατ. ευρώ και σε αρνητικές ταμειακές ροές ύψους 49 εκατ. ευρώ.

Με βάση τα στοιχεία της 30ής Ιουνίου, το καθαρό ταμείο του ομίλου (διαθέσιμα μείον σύνολο τραπεζικών υποχρεώσεων) περιορίστηκε στα 38,5 εκατ. ευρώ (διαθέσιμα 95,2 εκατ., βραχυπρόθεσμος δανεισμός 56,7 εκατ. ευρώ).

Δεύτερον, μετά τη δρομολογούμενη επιστροφή κεφαλαίου, θα έχουμε εκροή μετρητών από την εταιρεία ύψους 69,6 εκατ. ευρώ, η οποία θα κατευθυνθεί στις τσέπες των μετόχων (και κυρίως στη Lafarge). Άρα, το καθαρό ταμείο των 38,5 εκατ. ευρώ θα διαμορφωθεί σε καθαρό δανεισμό ύψους 31,1 εκατ. ευρώ.

Τρίτον, η δυσμενέστατη κατάσταση στην εγχώρια αγορά δεν αναμένεται να βελτιωθεί, γεγονός άλλωστε με το οποίο δεν διαφωνεί η διοίκηση του ομίλου, αν κρίνουμε τουλάχιστον από το περιεχόμενο όσων αναφέρει στην εξαμηνιαία κατάσταση των οικονομικών της αποτελεσμάτων («οι προοπτικές του β΄ εξαμήνου είναι δυσοίωνες για τον κλάδο της οικοδομής και γενικότερα των κατασκευών…»).

Άρα, λοιπόν, όλα δείχνουν ότι θα συνεχιστούν οι ζημίες και οι ταμειακές εκροές.

Τέταρτον, οι προσπάθειες του εισηγμένου ομίλου να ρευστοποιήσει τη (μη χρησιμοποιούμενη) ακίνητη περιουσία του στη Λυκόβρυση δεν φαίνεται ότι θα τελεσφορήσουν στο άμεσο μέλλον. Συγκεκριμένα, η εταιρεία είχε βγάλει προς πώληση το συγκεκριμένο ακίνητο (αναπόσβεστης αξίας 9,044 εκατ. ευρώ) μέσα από διεθνή διαγωνισμό, ωστόσο χωρίς αποτέλεσμα.

Μάλιστα, η διοίκηση της ΑΓΕΤ Ηρακλής -συνεκτιμώντας προφανώς και τις τρέχουσες εξελίξεις- αποφάσισε στις λογιστικές καταστάσεις της 30ής Ιουνίου να μεταφέρει το συγκεκριμένο ακίνητο από τον λογαριασμό του κυκλοφορούντος ενεργητικού «πάγια στοιχεία διαθέσιμα προς πώληση» στο πάγιο ενεργητικό.

Μετά από όλα αυτά, προκύπτει ένα σαφές ερώτημα: με ποιο κριτήριο η διοίκηση της εταιρείας αποφασίζει να εκθέσει σε καθαρό δανεισμό (έστω και περιορισμένο με βάση το μέγεθος των περιουσιακών της στοιχείων), και μάλιστα στη μέση μιας δυσμενέστατης συγκυρίας, που έχει ως αποτέλεσμα μεγάλες ζημίες και αρνητικές ταμειακές ροές;

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v