Όνομα: Χαμαιλέων
Περιοχή: Euro2day

Αποποίηση ευθυνών
Παρ 11 Φεβ

Το ρίσκο, η απόδοση & τα (λίγα) χαρτιά που τρέχουν

Πέραν όμως των αμφιβολιών τους για τη ”δίκαιη αποτίμηση” της Σοφοκλέους, οι αναλυτές σημειώνουν:

”Παρά το ανοδικό momentum θεωρούµε ότι η σχέση ρίσκου/απόδοσης έχει

επιδεινωθεί. Πιστεύουµε ότι στα τρέχοντα επίπεδα (σ.σ. τότε 2.950 μονάδες) οι επενδυτές προεξοφλούν:

– Την υλοποίηση πολιτικών επίλυσης των χρόνιων διαρθρωτικών προβληµάτων.

– Τη διατήρηση της καταναλωτικής ζήτησης σε υψηλά επίπεδα.

– Την οµαλή µετάβαση στα ∆ΛΠ, τη µείωση του δανεισµού των επιχειρήσεων, την αύξηση της κερδοφορίας κατά 20% και τη βελτίωση των χρηµατοροών.

– Την επίλυση του ασφαλιστικού ζητήµατος των τραπεζών χωρίς να διαταραχθεί η κεφαλαιακή τους επάρκεια.

– Την επιτυχή διαχείρηση των επισφαλειών εκ µέρους των τραπεζών.

– Τη διατήρηση της υπερβάλλουσας ρευστότητας στις διεθνείς αγορές.

• Εκτιµούµε, λοιπόν, ότι η αγορά θα είναι ιδιαίτερα ευαίσθητη στην ανακοίνωση αρνητικών ή θετικών ειδήσεων, που θα επιβεβαιώνουν ή όχι τις ενσωµατωµένες προσδοκίες.

• Επισηµαίνουµε ότι οι εκροές από τα Α/Κ συνεχίζονται το 2005, καθώς και ότι η συµµετοχή ξένων επενδυτών στα µετοχολόγια των εισηγµένων έχει ενισχυθεί σηµαντικά τον τελευταίο χρόνο.

• Το ενδιαφέρον µας θα µπορούσε να επικεντρωθεί στις µετοχές του δείκτη FTSE/ASE-140 µε κεφαλαιοποίηση άνω των 90 εκατ. ευρώ, καθώς η έρευνα µας έχει δείξει ότι οι εταιρείες αυτές έχουν γενικά υψηλότερα περιθώρια, χαµηλότερο δανεισµό και καλύτερες αποτιµήσεις.

Μεταξύ αυτών θα προτιµούσαµε εκείνες που έχουν ισχυρές λειτουργικές ταµειακές ροές, υψηλή µερισµατική απόδοση και αυξανόµενο µέρος των κερδών τους προερχόµενο από αναπτυσσόµενες αγορές του εξωτερικού”.

Σαφές, λιτό και κατανοητό. Μια ανάλυση που εξηγεί όχι μόνον γιατί το ενδιαφέρον των μεγάλων επενδυτών (Ελλήνων και ξένων) έχει επικεντρωθεί σε ολιγάριθμες εταιρίες, αλλά και γιατί η αγορά δείχνει να έχει ”κολλήσει” στα τρέχοντα επίπεδα.

Προσοχή, λοιπόν, στους κινδύνους...

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v