Μιχαήλ Γελαντάλις

Στη θέση του Εκηβόλου
ο Μιχαήλ Γελαντάλις

Αποποίηση ευθυνών
Τετ 7 Ιαν

Υπό πίεση η μετοχή του ΟΠΑΠ

Έως τα 7,94 ευρώ διόρθωσε νωρίτερα η μετοχή του ΟΠΑΠ με αυξημένες μάλιστα συναλλαγές.

Σηματωρός η μετοχή και ο Οργανισμός για πολλά χαρτοφυλάκια (ξένα και ελληνικά), υφίσταται αισθητή πίεση (ακολουθώντας την καθοδική πορεία της ΔΕΗ με ανάλογο σχηματισμό, πλέον).

Στη μετοχή έχει αναπτυχθεί τοπικός σχηματισμός με ιδιαίτερα καθοδική ορμή, ενώ με το σχετικό διάγραμμα του thesmartgoldfish διαμορφώνεται σαφέστερη εικόνα.

Σύμφωνα με τη «μέτρηση» του φίλου, ο τρόπος με το οποίο θα προσεγγίσει τον στόχο των 5,70 ευρώ θα έχει ιδιαίτερη σημασία μιας και θα έχει, πιθανότατα, να κάνει με τον στόχο του FTSE 25... Αν δηλαδή ο «πραγματικός» στόχος του δείκτη είναι τα 226-227, ή (μετά από βραχυχρόνια αναπήδηση) η περιοχή των 216 μονάδων (παράλληλα με τα 666 του Γ.Δ.) [Μια παρόμοια κίνηση φαίνεται ότι μπορεί να υποστηριχθεί και από την κίνηση των ομολόγων (μια πρώτη αντίσταση σε λίγο υψηλότερα επίπεδα πριν από τον τελικό βραχυχρόνιο ανοδικό τους στόχο)].

Από διαγραμματική άποψη, η μετοχή ακυρώνοντας τον προηγούμενο σχηματισμό πυθμένα βάζει πλώρη για νεότερα ιστορικά χαμηλά.

Το επίπεδο που «δείχνει» ο σχηματισμός των τελευταίων μηνών είναι η περιοχή των 2,30 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v