Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μιχαήλ Γελαντάλις

Στη θέση του Εκηβόλου
ο Μιχαήλ Γελαντάλις

Αποποίηση ευθυνών
Αυγ 21 2015

Εστιάζοντας (και) στα μεσαία

Στα 2,40 ευρώ η μετοχή της Κυριακίδης, που «μετρά» θετική απόδοση 52,87% από την αρχή του έτους, πολύ πάνω από το δείκτη FT Mid Cap (όπου συμπεριλαμβάνεται).

Η εξειδικευμένη εταιρεία αποτιμάται στα 56,93 εκατ. ευρώ (με Καθαρή Θέση 46,56, κέρδη ανά μετοχή στo 0,32 ευρώ και p/e στις 7,45 φορές).

Σύμφωνα με χθεσινή ανακοίνωση της εισηγμένης, ενδέχεται να προβεί κατά το χρονικό διάστημα από 25/8/2015 έως 24/11/2015 σε αγορά ιδίων μετοχών άνω του ορίου του 25% του μέσου ημερήσιου όγκου, χωρίς να υπερβεί το 50% αυτού, σύμφωνα με τα οριζόμενα στις παραγράφους 2 και 3 του άρθρου 5 του ως άνω Κανονισμού και την από 4.12.2009/5308 επιστολή της Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς για τον προσδιορισμό χαμηλής ρευστότητας.

Στο σχετικό διάγραμμα (3μηνιαίο/FT Mid Cap) αποτυπώνεται η σημαντική απόκλιση απόδοσης σε σχέση με τον δείκτη μεσαίας κεφαλαιοποίησης.

Σημειωτέον, πως από 10/8 με νέα ονομαστική τιμή 0,99 ευρώ, ενώ στις 19/6 μεταξύ άλλων είχε αποφασιστεί η διανομή μερίσματος συνολικού μικτού ποσού €5.655.516,64, ήτοι ποσού €0,24/μετοχή, το οποίο είναι προσαυξημένο κατά το ποσό που αντιστοιχεί στις 267.792 ίδιες μετοχές που κατέχει η εταιρεία (οι οποίες δεν δικαιούνται μέρισμα) και, κατόπιν αφαίρεσης του ήδη διανεμηθέντος προσωρινού μερίσματος, ποσού €0,10/μετοχή, διανομή μερίσματος ποσού €0,14 /μετοχή, το οποίο υπόκειται σε παρακράτηση φόρου 10%, δηλαδή καθαρό πληρωτέο ποσό μερίσματος €0,126/μετοχή.

 

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v