Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μιχαήλ Γελαντάλις

Στη θέση του Εκηβόλου
ο Μιχαήλ Γελαντάλις

Αποποίηση ευθυνών
Φεβ 26 2016

H ΤτΕ και η προσέλκυση εύρωστων εταιρειών στο ΧΑ

H ΤτΕ και η προσέλκυση εύρωστων εταιρειών στο ΧΑ

Μια ενδιαφέρουσα μελέτη παραθέτει η Τράπεζα της Ελλάδος για την αλληλεπίδραση του οικονομικού κύκλου με βασικά μεγέθη κερδοφορίας, αποδοτικότητας και ρευστότητας σε εισηγμένες εμποροβιομηχανικές εταιρείες.

Η μελέτη πήρε τα στοιχεία λειτουργικής κερδοφορίας (κέρδη προ τόκων, φόρων και αποσβέσεων), ρευστότητας και αποδοτικότητας επενδύσεων περίπου 200 εταιρειών για την περίοδο 2002-2014 και τα συσχέτισε με την πορεία του ΑΕΠ (σ.σ. σε σταθερές τιμές).

Από τη συσχέτιση προκύπτει ότι οι επιδόσεις της πλειονότητας των εισηγμένων επιχειρήσεων καθορίζονται από τις εγχώριες οικονοµικές εξελίξεις.

Όµως, διαπιστώνεται ότι ένας σχετικά µικρός αριθµός εταιρειών, που χαρακτηρίζονται από εξωστρέφεια, ανελαστική ζήτηση και ισχυρή κεφαλαιακή βάση, κατόρθωσε να αντεπεξέλθει στις προκλήσεις της καθοδικής φάσης του οικονοµικού κύκλου.

Με βάση την παραπάνω διαπίστωση, η ΤτΕ προβαίνει στις εξής προεκτάσεις:

Θεωρεί σκόπιμο να ανοίξει η συζήτηση για στοχευµένες παρεµβάσεις που θα διευκολύνουν την αυξηµένη παρουσία στη χρηµατιστηριακή αγορά εύρωστων επιχειρήσεων, οι οποίες είναι αρκετά ευέλικτες, ώστε να επιτυγχάνουν προσαρµογές όταν χειροτερεύουν οι οικονοµικές συνθήκες.

Μια χρηµατιστηριακή αγορά η οποία θα αποτελείται από τέτοιου είδους επιχειρήσεις όχι µόνο θα επηρεάζεται σε µικρότερο βαθµό από τις επιδράσεις του εγχώριου οικονοµικού κύκλου, αλλά και -το κυριότερο- θα ενισχύσει την αξιοπιστία της εγχώριας κεφαλαιαγοράς και ως εκ τούτου τη διευκόλυνση της χρηµατοδότησης επενδύσεων.

Η εξέλιξη αυτή θα συµβάλει γενικότερα στην ανάκτηση της επενδυτικής εµπιστοσύνης προς τις προοπτικές της ελληνικής οικονοµίας και στη δηµιουργία ενός ενάρετου κύκλου ανατροφοδότησης µεταξύ µακροοικονοµικών και χρηµατοοικονοµικών επιδόσεων, σημειώνει η ΤτΕ.

Προφανώς, με τα συμπεράσματα της μελέτης συμφωνούν όλοι οι παροικούντες την Ιερουσαλήμ, για να γίνουν, όμως, από ευχολόγιο πραγματικότητα απαιτείται ένα συνολικό σχέδιο που να ξεκινά από τη φορολογία και να καταλήγει στο πώς δουλεύουν τα τμήματα επενδυτικής τραπεζικής.

Μέχρι τότε θα μετράμε περισσότερες εξόδους από εισόδους καλών εταιρειών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v