Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Μιχαήλ Γελαντάλις

Στη θέση του Εκηβόλου
ο Μιχαήλ Γελαντάλις

Αποποίηση ευθυνών
Οκτ 12 2018

Η ΤτΕ και η εκποίηση μετοχών την Πέμπτη

Την Πέμπτη 18 Οκτωβρίου 2018 αναμένεται να γίνει η εκποίηση 463.620 μετοχών της Τράπεζας της Ελλάδος (επανάληψη της διαδικασίας της 1ης Οκτωβρίου).

Η Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ έχει ορισθεί από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς ως το αρμόδιο μέλος του Χρηματιστηρίου για τη διεκπεραίωση της σχετικής διαδικασίας.

Οι ενδιαφερόμενοι επενδυτές πρέπει να συνεννοηθούν με τη χρηματιστηριακή που συνεργάζονται για να εκδηλώσουν το σχετικό ενδιαφέρον, ώστε να εισαχθούν οι εντολές τους λίγο πριν την έναρξη της συνεδρίασης.

Σύμφωνα με τον Δημήτρη Τζάνα (Δ/ντης Επενδύσεων Κύκλος ΑΧΕΠΕΥ), η σχέση P/BV είναι λογιστικά κάτω από το 0,5 αλλά κατά γενική παραδοχή των εκτιμητών, η πραγματική αξία των περιουσιακών στοιχείων θα οδηγούσε τον δείκτη ακόμη χαμηλότερα.

Επιπλέον, τονίζω ότι η καθαρή μερισματική απόδοση (μέρισμα 0,672 ευρώ μείον 15% φόρος = 0,5712 ευρώ, επί της τιμής των 14 ευρώ) ανέρχεται στο 4%. Η μερισματική αυτή απόδοση είναι σταθερά υψηλή διαχρονικά για θεσμικούς λόγους, εξαιτίας της απόδοσης ελάχιστου ύψους των κερδών ως μέρισμα, αναμένεται δε να συνεχιστεί τα επόμενα έτη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v