Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

El Erian: Πώς να επενδύσετε στις αναδυόμενες αγορές

Γιατί οι επενδυτές θα πρέπει να κινηθούν προσεκτικά στις αναδυόμενες αγορές. Η ιστορικά φθηνή τιμολόγηση δεν αρκεί, δεδομένων των μακροοικονομικών αντίθετων ανέμων.

El Erian: Πώς να επενδύσετε στις αναδυόμενες αγορές
  • του Mohamed El-Erian

Μετά τις απίστευτες πτώσεις τιμών κατά το πρώτο ήμισυ του έτους και μια κάποια ανάκαμψη τις τελευταίες εβδομάδες, περισσότεροι αναλυτές συστήνουν μια υψηλότερη έκθεση στα assets των αναδυόμενων αγορών.

Άλλωστε, οι μετρικές της αποτίμησης για τις αγορές αυτές βρίσκονται σε ιστορικά φθηνά επίπεδα αν κοιτάξετε τους δείκτες, τόσο σε standalone βάση όσο και σε σχέση με τις αναπτυγμένες αγορές. Οι «ταύροι» υποστηρίζουν πως, τώρα που βρίσκονται πίσω μας οι περισσότερες δυνάμεις διαταραχής, μια περίοδος χαμηλότερης μεταβλητότητας και υψηλότερων αποδόσεων βρίσκεται αμέσως μπροστά μας.

Η φθηνή ιστορική αποτίμηση, κατά την άποψή μου, είναι μια απαραίτητη αλλά όχι επαρκής συνθήκη για επικερδή επένδυση στις αναδυόμενες αγορές, ιδιαίτερα για εκείνους που δεν έχουν ιδιαίτερη διάθεση για μεταβλητότητα.

Οι επενδυτές πρέπει να λάβουν υπ’ όψιν τόσο τη διασπορά των αποδόσεων εντός της κατηγορίας περιουσιακών στοιχείων όσο και τις οικονομικές και χρηματοοικονομικές επιρροές που δεν έχουν ακόμη εκδηλωθεί πλήρως, όπως η άνοδος του παγκόσμιου πληθωρισμού που αναγκάζει τις μεγάλες κεντρικές τράπεζες να σφίξουν επιθετικά τις πολιτικές τους σε μια ταχέως επιβραδυνόμενη παγκόσμια οικονομία. Και ορισμένοι τίτλοι αντιμετωπίζουν σημαντικό κίνδυνο αναδιάρθρωσης (δηλαδή, μειώσεις τιμών που δεν είναι ανακτήσιμες με το χρόνο).

Μια ισχυρή γενική περίπτωση για την έκθεση στις αναδυόμενες αγορές χρειάζεται τις μεγάλες μακροοικονομικές απειλές ή αυτό που οι οικονομολόγοι αποκαλούν κοινούς παγκόσμιους παράγοντες, είτε για να αυξηθεί είτε για να αντικατοπτρίζεται καλύτερα στις αποτιμήσεις.

Θυμηθείτε, αυτό είναι ένα δύσκολο περιβάλλον λειτουργίας για τις αναδυόμενες οικονομίες, ιδιαίτερα τους εισαγωγείς εμπορευμάτων. Η αυξημένη επισιτιστική και ενεργειακή ανασφάλεια επιδεινώνονται από την επιβράδυνση της παγκόσμιας ζήτησης, την ανατίμηση του δολαρίου, τη σύσφιξη των χρηματοοικονομικών συνθηκών των κεφαλαιαγορών και από ένα πιο δύσκολο τοπίο για την επίσημη διμερή βοήθεια.

Κάποιοι υποστήριξαν ότι αυτό είχε ήδη αντικατοπτριστεί στην υψηλή μεταβλητότητα και τις αρνητικές αποδόσεις του πρώτου εξαμήνου του τρέχοντος έτους. Αλλά αυτό προϋποθέτει ότι, από εδώ, τέσσερις παράγοντες δεν θα αποδειχθούν προβληματικοί.

Συγκεκριμένα: ότι οι συστημικά σημαντικές κεντρικές τράπεζες, με πρώτες την Fed και την ΕΚΤ, θα είναι σε θέση να πολεμήσουν τον πληθωρισμό χωρίς να οδηγήσουν τις οικονομίες τους σε ύφεση· ότι ο ίδιος ο πληθωρισμός δεν θα αποδειχθεί δύσκολος· ότι περισσότεροι «τουρίστες επενδυτές» που έχουν αποτολμήσει πολύ πέρα από τον κανονικό βιότοπό τους (και τα σημεία αναφοράς) δεν θα φύγουν· και ότι ο εσωτερικός κοινωνικός και πολιτικός ιστός των χωρών θα είναι σε θέση να απορροφήσει ένα σημαντικό πλήγμα από τις τιμές των τροφίμων και των ειδών πρώτης ανάγκης.

Αυτές δεν είναι οι μόνες υποθέσεις που γίνονται από εκείνους που υποστηρίζουν την υψηλότερη, γενικότερη έκθεση στις αναδυόμενες αγορές. Υποθέτουν επίσης ότι, για τις πιο εύθραυστες οικονομικά οικονομίες, οι επίσημοι πιστωτές, συμπεριλαμβανομένου του ΔΝΤ και της Παγκόσμιας Τράπεζας, θα επαναλάβουν πρόθυμα τις απογοητεύσεις του 2020 όσον αφορά τον επιμερισμό των βαρών.

Για να βοηθήσουν ώστε να αμβλυνθεί το βάρος των καταστάσεων έκτακτης ανάγκης που σχετίζονται με την Covid, παρείχαν σημαντική βοήθεια στις αναδυόμενες χώρες με την υπόθεση ότι οι ιδιώτες πιστωτές θα ακολουθούσαν το παράδειγμά τους. Ωστόσο, η εφαρμογή της Πρωτοβουλίας για την Αναστολή Εξυπηρέτησης Χρέους και η διαμόρφωση του Κοινού Πλαισίου για τη διαχείριση του χρέους από την G20 δεν συνδυάστηκαν με παρόμοιες προσπάθειες από ιδιωτικές πηγές. Εάν οι επίσημοι πιστωτές αποσυρθούν, η έλλειψη βοήθειας και ελάφρυνσης του χρέους θα αύξανε την πιθανότητα επώδυνων περικοπών στις δαπάνες στους κοινωνικούς τομείς, θα επιδεινώσει τους αντίθετους ανέμους για την άμβλυνση της κλιματικής αλλαγής, θα τροφοδοτούσε μεγαλύτερη ανισότητα και θα έβλαπτε την πραγματική και δυνητική ανάπτυξη.

Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν ελκυστικές ευκαιρίες στις αναδυόμενες αγορές. Ωστόσο, αντί για γενικές επενδύσεις παρακολουθώντας δείκτες ή τοποθετώντας κεφάλαια σε ETF, οι επενδυτές θα πρέπει να επικεντρωθούν σε επιλεκτικές ευκαιρίες με εξασφαλίσεις - είτε περιουσιακά στοιχεία δεσμευμένα στους πιστωτές είτε σιωπηρά σε μορφή, όπως πολύ μεγάλα μαξιλάρια ρευστότητας ή, στην περίπτωση κρατικών, μεγάλα διεθνή αποθέματα.

Οι επενδυτές θα πρέπει να αναζητήσουν καλές επωνυμίες που έχουν πληγεί από τυπική τεχνική μετάδοση των αναδυόμενων αγορών, περιουσιακά στοιχεία που αντιμετωπίζουν προβλήματα όπου οι αξίες ανάκτησης είναι υψηλές και εκείνα που έχουν επηρεαστεί αρνητικά από αποτυχίες της εγχώριας χρηματοπιστωτικής αγοράς.

Οι πραγματικότητες της οικονομικής διαχείρισης υπογραμμίζουν επίσης πώς οι επενδυτές πρέπει να γνωρίζουν τη σειρά των πιθανών γεγονότων στις αναδυόμενες αγορές. Αντιμέτωπες με υψηλές τιμές εισαγωγών, μειωμένη ζήτηση για εξαγωγές και χαμηλά διεθνή αποθέματα, οι χώρες τείνουν να επιλέγουν την υποτίμηση του νομίσματος για να βοηθήσουν στη χρηματοοικονομική προσαρμογή και την οικονομική αναδιάρθρωση. Για πολλές από αυτές, αυτό θα διατηρήσει τους εγχώριους τίτλους σε εγγενή μειονεκτική θέση σε σύγκριση με αυτούς που εκδίδονται σε σκληρό νόμισμα.

Θα έρθει η ώρα και για γενική έκθεση στις αναδυόμενες αγορές. Προς το παρόν όμως, απαιτείται μια πιο επιλεκτική προσέγγιση, μεταξύ άλλων μέσω ιδιωτικών αγορών. Οι επενδυτές, ωστόσο, θα πρέπει να είναι προετοιμασμένοι για περισσότερες δυσκολίες στο ταξίδι προς τις υψηλότερες αποδόσεις.

Ο συγγραφέας του άρθρου είναι πρόεδρος του Queens’ College, Cambridge, και σύμβουλος των Allianz και Gramercy

© The Financial Times Limited 2022. All rights reserved.
FT and Financial Times are trademarks of the Financial Times Ltd.
Not to be redistributed, copied or modified in any way.
Euro2day.gr is solely responsible for providing this translation and the Financial Times Limited does not accept any liability for the accuracy or quality of the translation

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v