OTE: Τέσσερις οίκοι αποτιμούν αποτελέσματα και guidance

Eurobank Equities, Optima Bank από Ελλάδα, Citigroup και Wood & Company από το εξωτερικό αποκρυπτογραφούν τα κρίσιμα σημεία. Οι τιμές-στόχοι και η μερισματική πολιτική.

OTE: Τέσσερις οίκοι αποτιμούν αποτελέσματα και guidance

Η Eurobank Equities διατηρεί την τιμή-στόχο των 15,1 ευρώ για τη μετοχή και σύσταση hold και επισημαίνει ότι η αύξηση της συνολικής αμοιβής των μετοχών κατά 6% σε ετήσια βάση δεν προκαλεί κάποια θετική έκπληξη στην αγορά και είναι μάλλον μικρή για να «κινηθεί» η μετοχή (σ.σ. ο τίτλος υποχωρεί 1% στη σημερινή συνεδρίαση).

«Ο ΟΤΕ έχει παραδοσιακά υιοθετήσει μια συνετή προσέγγιση στα μερίσματα αλλά δυσκολευόμαστε να κατανοήσουμε γιατί η πληρωμή της ταμειακής ροής είναι στο 95% και όχι 100%, ειδικά με δεδομένο το ότι ο ισολογισμός δεν είναι επιβαρυμένος με χρέος. Η πολιτική επιστροφής μετρητών μάς φαίνεται υπερβολικά συντηρητική, ειδικά αν λάβουμε υπόψη ότι ο καθαρός δανεισμός έχει πράγματι μειωθεί κατά 131 εκατ. ευρώ τα τελευταία δύο χρόνια.

Συνολικά, τα νέα σχετικά με την επιστροφή μετρητών είναι μάλλον ουδέτερα κατά την άποψή μας και δεν είναι πιθανό να οδηγήσουν σε επαναξιολόγηση των μετοχών. Αυτό ισχύει ιδιαίτερα αν λάβουμε υπόψη μας ότι: 1) υπάρχουν άλλες ελληνικές μη χρηματοπιστωτικές εταιρείες με υψηλότερες αποδόσεις μετρητών που προσφέρονται (π.χ. ΟΠΑΠ, Jumbo), 2) αρκετές άλλες εταιρείες τηλεπικοινωνιών προσφέρουν επίσης απόδοση ταμειακών ροών σε υψηλό μονοψήφιο ή υψηλότερο ποσοστό (π.χ. DT, BT). Η πρόσφατη απόδοση της μετοχής του ΟΤΕ ήταν απογοητευτική και έχει αφήσει τη μετοχή σε αποτίμηση 4,7 φορές τον δείκτη EV/EBITDA, discount 20% περίπου έναντι του κλάδου της ΕΕ. Η τρέχουσα τιμή της μετοχής υποδεικνύει περιορισμένο καθοδικό κίνδυνο. Δυσκολευόμαστε να δούμε καταλύτες εκτός από την πιθανή πώληση της Ρουμανίας το 2024, η οποία θα σήμαινε το τέλος της ετήσιας ταμειακής εξάντλησης των 20-30 εκατ. ευρώ και θα οδηγούσε σε εφάπαξ εξοικονόμηση φόρων που θα μπορούσε να ενισχύσει τις αποδόσεις των μετόχων το 2025», συμπεραίνει η Eurobank Equities.

H Optima Bank στο πρώτο σύντομο σχόλιό της επισημαίνει ότι:

  • Το προτεινόμενο μέρισμα ύψους 0,71 ευρώ ανά μετοχή (+19% σε ετήσια βάση, μερισματική απόδοση 5,1%), 10% πάνω από την εκτίμησά μας για 0,64 ευρώ ανά μετοχή και 6% πάνω από την αγορά για 0,67 ευρώ ανά μετοχή.
  • Τα καθαρά κέρδη του ομίλου ανήλθαν σε 531,7 εκατ. ευρώ (+36,8% σε ετήσια βάση), 4% πάνω από την εκτίμησή μας για 513 εκατ. ευρώ και σύμφωνα με την εκτίμηση των αναλυτών για 533 εκατ. ευρώ.
  • Τα έσοδα του ομίλου ανήλθαν σε 3.469 εκατ. ευρώ (+0,4% σε ετήσια βάση) και του consensus για 3.451 εκατ. ευρώ.
  • Τα EBITDA του ομίλου ανήλθαν σε 1.343 εκατ. ευρώ (-0,4% σε ετήσια βάση), σύμφωνα με την εκτίμησή μας για 1.339 εκατ. ευρώ.
  • Οι κατευθυντήριες γραμμές για φέτος αφορούν ταμειακές ροές ύψους 470 εκατ. ευρώ, λόγω υψηλότερων πληρωμών φόρου εισοδήματος σε μετρητά και πρόγραμμα επενδύσεων 610 με 620 εκατ. ευρώ.

Η Wood & Company σημειώνει ότι οι αποδόσεις των μετόχων θα είναι της τάξεως των 450 εκατ. ευρώ, με το μέρισμα στα 297 εκατ. ευρώ ή μέρισμα ανά μετοχή 0,71 ευρώ και επαναγορά μετοχών 153 εκατ. ευρώ. Το μέρισμα θα καταβληθεί στους μετόχους στις 10 Ιουλίου 2024, μετά την έγκριση της Ετήσιας Γενικής Συνέλευσης των μετόχων που θα πραγματοποιηθεί στις 28 Ιουνίου 2024.

«Ο ΟΤΕ είναι πεπεισμένος ότι θα επιτύχει περαιτέρω ανάπτυξη το 2024, με βάση την τρέχουσα δυναμική της αγοράς. Ο Όμιλος έχει συνάψει συμβόλαιο για ένα μεγάλο μέρος των προμηθειών ενέργειας για το 2024, αυξάνοντας την ορατότητα για τις μελλοντικές δαπάνες, αν και σε υψηλότερες τιμές σε σύγκριση με το προηγούμενο συμβόλαιο. Το 2024 ο ΟΤΕ θα συνεχίσει την επενδυτική του στρατηγική, με ιδιαίτερη έμφαση στην υποδομή FTTH, το δίκτυο 5G και την ψηφιοποίηση όλων των σημείων επαφής με τον πελάτη, ενώ θα συνεχίσει να αναπτύσσεται σε παρακείμενες υπηρεσίες», εξηγεί η Wood & Company.

Η Citigroup επαναλαμβάνει τη σύσταση «αγορά» με τιμή-στόχο τα 21 ευρώ ή άνω του 50% περιθώριο ανόδου. Το επενδυτικό πρόγραμμα αναμένεται να είναι σταθερό έως μειωμένο και κάτω από τα προηγούμενα επίπεδα των προβλέψεων. Οι φόροι είναι το μοναδικό ζήτημα για το 2024. Με ένα υψηλότερο επίπεδο διανομής, η Citi πιστεύει ότι η υποστήριξη για τις μετοχές θα πρέπει να βελτιωθεί. Ο ΟΤΕ βρίσκεται ακόμη στη διαδικασία εξόδου από τη Ρουμανία, η οποία θα μπορούσε να αποτελέσει σημαντικό καταλύτη για τη δημιουργία ταμειακής ροής. Η τράπεζα εκτιμά πολύ καλύτερη δυναμική τιμολόγησης στην αγορά το 2024, η οποία θα οδηγήσει σε συνεχή αύξηση των επιδόσεων της πρώτης γραμμής στην Ελλάδα. Το έμμεσο κόστος είναι 15 εκατ. ευρώ από το υψηλότερο κόστος ενέργειας, αλλά ο ΟΤΕ θα πρέπει να είναι σε θέση να επιτύχει επιτάχυνση από την αύξηση των EBITDA κατά 1% το 2023.

H Alpha Finance επιβεβαιώνει την τιμή-στόχο των 18,08 ευρώ με σύσταση αγοράς (buy) και σημειώνει ότι θα επανέλθει με ένα επικαιροποιημένο σύνολο εκτιμήσεων. Αναφορικά με τις πληρωμές των μετόχων αναμένονται στα 450 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων τα 297 εκατ. ευρώ σε μετρητά και περίπου 153 εκατ. ευρώ σε επαναγορά μετοχών, που συνεπάγεται μέρισμα της τάξεως του 0,71 ανά μετοχή και μερισματική απόδοση περίπου 5% στα τρέχοντα επίπεδα τιμής της μετοχής. Σε σχέση με τις προοπτικές, η AF εκτιμά ότι η διοίκηση αναμένει περαιτέρω αύξηση των εσόδων κατά το τρέχον έτος, παρά τις πιέσεις στα έσοδα από τη χονδρική, με αύξηση των λειτουργικών κερδών, πρόβλεψη για διαμόρφωση των ταμειακών ροών στα 470 εκατ. ευρώ, προσγείωση των επενδύσεων στο εύρος των 610 με 620 εκατ. ευρώ, με υψηλότερες πληρωμές στο 95% έναντι 84%-85% τα τελευταία δύο χρόνια.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v