Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Το ενημερωτικό εισαγωγής

Από 24 – 26 Μαΐου πραγματοποιείται η δημόσια προσφορά του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για την εισαγωγή των μετοχών του στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χ.Α. Το εύρος των τιμών ορίστηκε μεταξύ 11,3 και 13,5 ευρώ ενώ συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της εγχώριας δημόσιας προσφοράς είναι η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς.

Ταχυδρομικό Ταμιευτήριο: Το ενημερωτικό εισαγωγής
Από 24 – 26 Μαΐου πραγματοποιείται η δημόσια προσφορά του Ταχυδρομικού Ταμιευτηρίου για την εισαγωγή των μετοχών του στην κατηγορία της Μεγάλης Κεφαλαιοποίησης του Χρηματιστηρίου Αθηνών.

Το εύρος των τιμών ορίστηκε μεταξύ 11,3 και 13,5 ευρώ, ενώ συντονιστές κύριοι ανάδοχοι της εγχώριας δημόσιας προσφοράς είναι η Εθνική Τράπεζα και η Τράπεζα Πειραιώς.

Η συνδυασμένη προσφορά θα περιλαμβάνει τη διάθεση 44.010.000 κοινών ονομαστικών μετοχών κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου. Μετά την παρούσα προσφορά το Ελληνικό Δημόσιο θα κατέχει το 58,76% των μετοχών του Τ.Τ., τα ΕΛΤΑ το 10% και το επενδυτικό κοινό το 31,24%.

Διευκρινίζεται πως η διυπουργική επιτροπή αποκρατικοποιήσεων αποφάσισε τη διάθεση έως 1.750.000 υφιστάμενων κοινών ονομαστικών μετοχών, κυριότητας του Ελληνικού Δημοσίου, με ιδιωτική τοποθέτηση σε εργαζομένους της τράπεζας, μέλη του Δ.Σ. καθώς και σε 50 το ανώτατο συνεργάτες της.

Οι υφιστάμενοι μέτοχοι της τράπεζας, ήτοι το Ελληνικό Δημόσιο και τα ΕΛΤΑ δεσμεύονται, όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό σημείωμα, ότι κατά τους πρώτους έξι μήνες από την έναρξη διαπραγμάτευσης δεν θα προχωρήσουν σε διάθεση των μετοχών τους.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v