Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Ελινόιλ: Το ενημερωτικό της εισαγωγής στο Χ.Α.

Στο διάστημα από 12-17 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή της Ελινόιλ στην Κύρια Αγορά. Το εύρος της τιμής διάθεσης έχει καθοριστεί μεταξύ 6,20 - 6,80 ευρώ, ενώ η εταιρία εκτιμά πως θα αντλήσει 14,63 - 16,05 εκατ. ευρώ. Οι βασικοί μέτοχοι, το επενδυτικό πρόγραμμα, οι προοπτικές.

Ελινόιλ: Το ενημερωτικό της εισαγωγής στο Χ.Α.
Στο διάστημα από τις 12 έως τις 17 Φεβρουαρίου θα πραγματοποιηθεί η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή των μετοχών της Ελινόιλ στην Κύρια Αγορά του Χ.Α.

Υπενθυμίζεται πως η αρχική ημερομηνία για τη δημόσια εγγραφή είχε ορισθεί για τις 9-12 Φεβρουαρίου, η οποία ωστόσο μετατέθηκε λόγω της δημόσιας εγγραφής της Spider.

Συντονιστής κύριος ανάδοχος είναι η Εθνική Τράπεζα, ενώ σύμβουλος έκδοσης και κύριος ανάδοχος είναι η EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ.

Η Ελινόιλ θα εκδώσει 2.360.000 νέες κοινές ανώνυμες μετοχές ονομαστικής αξίας 1 ευρώ, από τις οποίες οι 2.250.000 θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή και οι 110.000 με ιδιωτική τοποθέτηση.

Μετά την εισαγωγή της Ελινόιλ στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. ο αριθμός των μετοχών της εταιρίας θα διαμορφωθεί στα 9.400.000 τεμάχια.

Το εύρος τιμών στη διαδικασία του βιβλίου εγγραφών (book building), έχει καθορισθεί μεταξύ 6,20 ευρώ κατώτατης και 6,80 ευρώ ανώτατης τιμής ανά μετοχή.

Σημειώνεται πως η Ελινόιλ στοχεύει στην άντληση κεφαλαίων ύψους από 14,632 εκατ. ευρώ έως 16,048 εκατ. ευρώ, τα οποία θα χρησιμοποιηθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος και την ενίσχυση των κεφαλαίων κίνησης.

Όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας ποσό 4,7 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την επέκταση του δικτύου πρατηρίων και την αναβάθμιση της εικόνας του υφιστάμενου, που περιλαμβάνει την αγορά και εγκατάσταση μηχανολογικού εξοπλισμού και την εκτέλεση έργων σε νέα υφιστάμενα πρατήρια.

Σημειώνεται πως το σύνολο των πρατηρίων θα ανέλθει σε 50 τα οποία θα ανήκουν κατά κύριο λόγο σε πρατηριούχους.

Επίσης, θα γίνουν επενδύσεις ύψους 1,7 εκατ. ευρώ για την αναβάθμιση υφιστάμενων πρατηρίων, ενώ ποσό 2,05 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την αγορά βυτιοφόρων αυτοκινήτων.

Παράλληλα, 1,475 εκατ. ευρώ θα κατευθυνθούν για την αναβάθμιση των εγκαταστάσεων υγρών καυσίμων της Ελινόιλ στον Ασπρόπυργο και στο Πόρτο Λάγος της Ξάνθης και το ποσό των 1 εκατ. ευρώ θα χρησιμοποιηθεί για τη δημιουργία εγκατάστασης υγρών καυσίμων της εταιρίας στη Θεσσαλονίκη.

Η Ελινόιλ ιδρύθηκε στις 24/10/1960, ενώ σήμερα διαθέτει ιδιόκτητα γραφεία στη Θεσσαλονίκη, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις υγρών καυσίμων στον Ασπρόπυργο Αττικής και το Πόρτο Λάγος Ξάνθης, ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διανομής στερεών καυσίμων στον Ασπρόπυργο Αττικής, καθώς και ιδιόκτητες εγκαταστάσεις επεξεργασίας και διανομής στερεών καυσίμων στην Β’ ΒΙ.ΠΕ. Βόλου.

Σήμερα, η εταιρία έχει εξαπλωθεί σε ένα ευρύ φάσμα δραστηριοτήτων στον κλάδο της ενέργειας, που περιλαμβάνει την εμπορία υγρών καυσίμων για τις ανάγκες της εσωτερικής αγοράς, την εμπορία και επεξεργασία στερεών καυσίμων, την εμπορία λιπαντικών και την εμπορία marine.

Αναφορικά με τη μετοχική σύνθεση της Ελινόιλ, όπως αναφέρεται στο Ενημερωτικό Δελτίο η εταιρία Ilium (η οποία ανήκει στην Ameria Investments του κ. Σπύρου Καρνέση) κατέχει πριν την έκδοση το 80% του μετοχικού κεφαλαίου το οποίο μετά την έκδοση θα διαμορφωθεί στο 59,9%.

Επίσης, η λιβεριανή εταιρία Anemos Maritime (στην οποία ο κ. Χαράλαμπος Κυνηγός είναι ένας εκ των δυο διευθυντών που την ελέγχουν και που κατέχει το 25%) κατέχει το 10% της Ελινόιλ το οποίο ωστόσο μετά την αύξηση θα κατέλθει στο 7,49%, ενώ ποσοστό 5%, το οποίο θα μειωθεί στο 3,74% κατέχει απευθείας ο κ. Χαράλαμπος Κυνηγός.

Παράλληλα, το 5% της Ελινόιλ βρίσκεται στα χέρια του κ. Ιωάννη Κουρούκλη το οποίο θα μειωθεί όμως στο 3,7% μετά την έκδοση όπου ποσοστό 25,1% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας θα κατέχει το ευρύ επενδυτικό κοινό.

Σημειώνεται όλοι οι προαναφερθέντες μέτοχοι (εταιρίες Ilium και Anemos Maritime, αλλά και οι κ.κ. Χαράλαμπος Κυνηγός – πρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος της Ελινόιλ και Ιωάννης Κουρούκλης – αντιπρόεδρος της εταιρίας) δεσμεύονται ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της Ελινόιλ στην Κύρια Αγορά του Χ.Α. δεν θα προβούν σε πώληση μετοχών της εταιρίας, ενώ συμπληρώνουν πως για το δεύτερο εξάμηνο δεν προτίθενται να πουλήσουν καμία από τις μετοχές που θα κατέχουν κατά την προ εισαγωγής ημέρα.

Αναφορικά με τη θέση της εταιρίας στον κλάδο, σύμφωνα πάντα με το Ενημερωτικό Δελτίο σημειώνεται πως βρίσκεται στην 6η θέση όσον αφορά στις συνολικές πωλήσεις πετρελαιοειδών στην ελληνική αγορά. Συγκεκριμένα κατέχει την 2η θέση σε πωλήσεις μαζούτ, την 6η θέση σε πωλήσεις βενζινών και την 6η θέση σε πωλήσεις ντίζελ.

Σχετικά με τα οικονομικά μεγέθη σημειώνεται πως οι πωλήσεις της εταιρίας για το 2003 αναμένεται να φτάσουν στα 267,8 εκατ. ευρώ σε σχέση με 242 εκατ. ευρώ του 2002, παρουσιάζοντας άνοδο 10,7%, με τα κέρδη προ φόρων να ενισχύονται κατά 14,5% καθώς εκτιμάται πως θα διαμορφωθούν στα 3,93 εκατ. ευρώ έναντι 3,43 εκατ. ευρώ του 2002.

Για το 2004 προβλέπεται αύξηση των πωλήσεων κατά 9,97% καθώς αναμένεται να φτάσουν στα 294,5 εκατ. ευρώ, ενώ τα κέρδη προ φόρων προβλέπεται πως θα παρουσιάσουν βελτίωση 19%, διαμορφούμενα στα 4,68 εκατ. ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v