Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Eurobrokers: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.

Από τις 10 μέχρι και τις 12 Μαρτίου 2004 θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές για την εισαγωγή της Eurobrokers στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α. Το δεσμευτικό εύρος τιμών καθορίστηκε μεταξύ 2,20 - 2,40 ευρώ. Οι βασικοί μέτοχοι και οι δεσμεύσεις τους, το επενδυτικό πλάνο, οι προβλέψεις για τα μεγέθη 2003 και 2004.

Eurobrokers: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.
Στο διάστημα από τις 10 μέχρι και τις 12 Μαρτίου 2004 θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές για την εισαγωγή της Eurobrokers στην Παράλληλη Αγορά του χρηματιστηρίου.

Το δεσμευτικό εύρος της τιμής διάθεσης των μετοχών της εταιρίας καθορίστηκε στα 2,2 ευρώ η κατώτατη και στα 2,4 ευρώ η ανώτατη.

Η Eurobrokers θα διαθέσει στο επενδυτικό κοινό 1.200.000 κοινές ονομαστικές μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ με δημόσια εγγραφή και 60.000 μετοχές με ιδιωτική τοποθέτηση.

Σημειώνεται πως η τιμή διάθεσης θα καθοριστεί με βάση τις προσφορές που θα υποβάλουν οι θεσμικοί επενδυτές στο Βιβλίο Υποβολής Προσφορών (book building).

Μετά την εισαγωγή στο Χ.Α. το σύνολο των μετοχών της Eurobrokers θα ανέρχεται στις 6.000.0000 μετοχές ονομαστικής αξίας 0,60 ευρώ.

Κύριος ανάδοχος της έκδοσης είναι η Marfin Bank ΑΤΕ και σύμβουλος έκδοσης η Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο της εταιρίας, τα κεφάλαια που θα αντληθούν από τη δημόσια εγγραφή θα χρησιμοποιηθούν εντός 18 μηνών για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού προγράμματος.

Ειδικότερα, η Eurobrokers έχει ως στόχο την αγορά οικοπέδου και την ανέγερση κτιρίου το οποίο θα καλύψει τις στεγαστικές ανάγκες της. Σημειώνεται πως η εταιρία προσανατολίζεται στην ανεύρεση – αγορά οικοπέδου για την ανέγερση ιδιόκτητων κτιριακών εγκαταστάσεων και γραφείων συνολικού εμβαδού ανωδομής 2.000 τ.μ. σε κυκλοφοριακό κόμβο (Λ. Μεσογείων).

Όσον αφορά στο ιστορικό της Eurobrokers, σημειώνεται πως ιδρύθηκε το 1992 από την Κούμπας Ανώνυμη Εταιρία Συμμετοχών στο πλαίσιο της λειτουργικής αναδιάρθρωσης των δραστηριοτήτων της, ώστε να δημιουργηθεί ένας όμιλος εξειδικευμένων εταιριών που θα παρείχε ολοκληρωμένες ασφαλιστικές υπηρεσίες σε μεσαίου και μεγάλου μεγέθους επιχειρήσεις.

Ειδικότερα, η Eurobrokers ήταν ο κύριος μεσίτης ασφαλίσεων του ομίλου που μεσολαβούσε μεταξύ του πελάτη και συνεργαζόμενων ασφαλιστικών εταιριών για την εξεύρεση τελικού προϊόντος (ασφαλιστήριου συμβολαίου), ενώ τη διαμεσολάβηση στον τομέα των αντασφαλίσεων είχε αναλάβει η άλλη θυγατρική του ομίλου Κούμπας, Διεθνείς Μεσίτες Ασφαλίσεων.

Σήμερα, η Eurobrokers λειτουργεί ως ασφαλιστικός σύμβουλος και μεσίτης ασφαλίσεων, στοχεύοντας στην εξυπηρέτηση του συνόλου των αναγκών διαχείρισης και κάλυψης ασφαλίσιμων κινδύνων που αντιμετωπίζουν οι μεσαίες και μεγάλου μεγέθους εταιρίες-πελάτες της.

Συγκεκριμένα η εταιρία διαθέτει τα τελικά προϊόντα της από τρεις επιχειρηματικές μονάδες. Ειδικότερα, προσφέρει: συμβουλευτικές υπηρεσίες και διαχείριση επιχειρηματικού κινδύνου, μελέτη και προεκτίμηση κινδύνου, παροχή ασφαλιστικών συμβουλών, ασφαλιστικές και αντασφαλιστικές διαμεσολαβητικές υπηρεσίες, διαχείριση ζημιών, συμβάσεις παροχής υπηρεσιών αλλά και συμβούλου επί ασφαλιστικών θεμάτων, όπως και υποστήριξης ζημιών.

Αναφορικά με το διοικητικό συμβούλιο της Eurobrokers ο κ. Γεώργιος Κούμπας, επιχειρηματίας, ιδρυτής και κύριος μέτοχος της εταιρίας, βρίσκεται στη θέση του προέδρου, ενώ αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος είναι ο κ. Abdo Walid.

Σχετικά με τη βασική μετοχική σύνθεση της Eurobrokers σημειώνεται πως η Κούμπας Συμμετοχών κατέχει πριν από την έκδοση ποσοστό 80% του μετοχικού κεφαλαίου, το οποίο μετά την έκδοση θα κατέλθει στο 63,20%.

Παράλληλα, η Κούμπας και Σία Μεσίτες Ασφαλειών ελέγχει το 15% του μετοχικού κεφαλαίου της εταιρίας, το οποίο μετά την έκδοση θα διαμορφωθεί στο 11,85%, ενώ ο κ. Γεώργιος Κούμπας διαθέτει ποσοστό 5%, το οποίο ωστόσο θα μειωθεί στο 3,95%.

Το 21% του μετοχικού κεφαλαίου της Eurobrokers μετά την έκδοση θα κατέχει το ευρύ επενδυτικό κοινό.

Σημειώνεται πως η Κούμπας Συμμετοχών δεσμεύεται ότι κατά τη διάρκεια των πρώτων έξι μηνών από την εισαγωγή της Eurobrokers στο Χ.Α. δεν θα πουλήσει μετοχές της εταιρίας, ενώ συμπληρώνει πως κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών προτίθεται να προβεί στην πώληση έως 379.200 μετοχών, ήτοι ποσοστό 10%.

Από την άλλη, τόσο η Κούμπας και Σία Μεσίτες Ασφαλειών όσο και ο κ. Γιώργος Κούμπας δηλώνουν ότι δεν θα πουλήσουν μετοχές της εταιρίας για χρονικό διάστημα έξι μηνών μετά την εισαγωγή της στο Χ.Α., αλλά ούτε και κατά τη διάρκεια των επόμενων έξι μηνών.

Όπως αναφέρεται στο ενημερωτικό δελτίο και σύμφωνα με τις προβλέψεις, οι πωλήσεις της Eurobrokers για τη χρήση του 2003 εκτιμάται πως έφτασαν στα 6 εκατ. ευρώ, αυξημένες κατά 1,47% σε σχέση με τα 5,91 εκατ. ευρώ του 2002, ενώ την ίδια στιγμή τα κέρδη προ φόρων ενισχύθηκαν κατά 36,5%, διαμορφούμενα στα 1,27 εκατ. ευρώ σε σχέση με 930 χιλιάδες ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Για το 2004 η διοίκηση προβλέπει αύξηση 3,3% στις πωλήσεις, οι οποίες αναμένεται να φτάσουν στα 6,2 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη προ φόρων να ενισχύονται κατά 9,5%, στα 1,389 εκατ. ευρώ.

Σύμφωνα με το ενημερωτικό δελτίο η Eurobrokers κατέχει την πρώτη θέση βάσει προμηθειών στην ελληνική αγορά μεσιτών ασφαλειών, ενώ στρατηγικός στόχος της είναι η διατήρηση της πρώτης θέσης στην εγχώρια αγορά και η εξέταση του ενδεχομένου επέκτασης της δραστηριότητας σε νέες αγορές, ειδικότερα στην αγορά της Βαλκανικής.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v