Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Alpha Γκρίσιν: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.

Από τις 15 ως τις 17/3 θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές της Alpha Γκρίσιν Infotech για την εισαγωγή στο Χ.Α. Το δεσμευτικό εύρος τιμών ορίσθηκε μεταξύ 1,80 και 1,98 ευρώ. Οι βασικοί μέτοχοι και οι δεσμεύσεις τους, οι επενδυτικοί κίνδυνοι, το επενδυτικό πρόγραμμα και οι προβλέψεις για τα οικονομικά μεγέθη.

Alpha Γκρίσιν: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο Χ.Α.
Από τις 15 έως και τις 17 Μαρτίου 2004 θα πραγματοποιηθούν οι δημόσιες εγγραφές της Alpha Γκρίσιν Infotech για την εισαγωγή της στην Παράλληλη Αγορά του Χ.Α.

Το εύρος της τιμής διάθεσης ορίστηκε μεταξύ 1,80 και 1,98 ευρώ, ενώ η εταιρία θα διαθέσει συνολικά 1.367.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, εκ των οποίων 1.161.250 αφορούν σε νέες μετοχές, ενώ 206.000 μετοχές αφορούν στην πώληση υφιστάμενων μετοχών.

Σημειώνεται πως 1.106.250, αλλά και οι 206.000 μετοχές που προέρχονται από την πώληση υφιστάμενων θα διατεθούν με δημόσια εγγραφή, και οι υπόλοιπες 55.000 με ιδιωτική τοποθέτηση.

Με την ολοκλήρωση της δημόσιας εγγραφής το σύνολο των μετοχών της Alpha Γκρίσιν Infotech θα ανέρχεται σε 5.586.250 κοινές ονομαστικές μετοχές, ονομαστικής αξίας 0,4 ευρώ.

Κύριος ανάδοχος και σύμβουλος έκδοσης είναι η EFG Telesis Finance ΑΕΠΕΥ.

Τα κεφάλαια που θα αντλήσει η εταιρία σύμφωνα με το Ενημερωτικό Δελτίο θα διατεθούν για τη χρηματοδότηση του επενδυτικού της έργου και την ενίσχυση του κεφαλαίου κίνησης.

Συγκεκριμένα, ποσό περίπου 5,1 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την επέκταση των δραστηριοτήτων της Alpha Γκρίσιν Infotech μέσω ανέγερσης κτιρίου στο οποίο θα μεταστεγασθούν οι παραγωγικές και διοικητικές της υπηρεσίες.

Παράλληλα, ποσό ύψους περίπου 740 χιλιάδων ευρώ θα διατεθεί για την ίδρυση σταθμών βάσης τεχνικής υποστήριξης των συστημάτων αδιάλειπτου λειτουργίας, των ανορθωτικών συστημάτων, των κλιματιστικών μηχανημάτων απολύτου ακρίβειας, των συσσωρευτών και των λοιπόν της προϊόντων.

Όπως επισημαίνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Alpha Γκρίσιν Infotech, επενδυτικοί κίνδυνοι που συσχετίζονται με την εταιρία αφορούν στην εξάρτησή της από τα στελέχη και τους κύριους μετόχους, στο γεγονός ότι οι τρεις βασικοί μέτοχοι κ. Β. Γκρίσιν, Ν. Κακούσιος και Λ. Μιχαγελίδης έχουν παράσχει προσωπικές εγγυήσεις σχετικά με την εκπλήρωση των υποχρεώσεων της εταιρίας.

Επίσης, επενδυτικό κίνδυνο φέρεται να αποτελούν η διαχείριση ανάπτυξης, η υλοποίηση επενδύσεων σε ανθρώπινο δυναμικό, καθώς και οι συναλλαγματικές διαφορές.

Η εταιρία Άλφα Γκρίσιν Infotech ξεκίνησε τη δραστηριότητά της το 1985, με την επωνυμία Λεωνίδας Μιχαγελίδης – Ευάγγελος Κατσαΐτης. Το 1989 ιδρύθηκε η Άλφα Γκρίσιν Infotech με έδρα την Αθήνα.

Το αντικείμενο δραστηριότητας της εταιρίας αφορά στην παροχή ολοκληρωμένων λύσεων, διαμόρφωσης χώρων Η/Υ και τηλεπικοινωνιακών κέντρων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, καθώς επίσης τη μελέτη και κατασκευή ηλεκτρομηχανολογικών εγκαταστάσεων χώρων Η/Υ και χώρων κέντρων τηλεπικοινωνιακών εγκαταστάσεων, αλλά και την αντιπροσώπευση οίκων του εξωτερικού που παράγουν και εμπορεύονται μηχανήματα και εξοπλισμό υποστήριξης ηλεκτρονικών υπολογιστών και τηλεπικοινωνιακών κέντρων σταθερής και κινητής τηλεφωνίας, έτσι ώστε να εξυπηρετούν τον σκοπό της μελέτης.

Σε ό,τι αφορά τα προϊόντα που εμπορεύεται η εταιρία, σημειώνεται πως πρόκειται για συστήματα αδιάλειπτου λειτουργίας (UPS), κλιματιστικά μηχανήματα απολύτου ακριβείας, ανορθωτικά συστήματα (Rectifiers), μπαταρίες, αντικεραυνικά συστήματα (TVSS), σταθεροποιητές τάσεις και συστήματα παρακολούθησης.

Σχετικά με τη μετοχική σύνθεση της Alpha Γκρίσιν Infotech σημειώνεται πως ο πρόεδρος και συνδιευθύνων σύμβουλος της εταιρίας κ. Βασίλειος Γκρίσιν πριν από την αύξηση του μετοχικού κεφαλαίου ελέγχει το 37,60%, το οποίο θα μειωθεί στο 28,40% με την ολοκλήρωση της αύξησης.

Παράλληλα, ο αντιπρόεδρος και διευθύνων σύμβουλος κ. Νικόλαος Κακούσιος κατέχει το 19,55% των μετοχών της εταιρίας, που μετά την αύξηση θα κατέλθει στο 14,77%.

Επίσης, ποσοστό 18,05% διατηρεί ο κ. Λεωνίδας Μιχαγελίδης, ο οποίος μετά την αύξηση θα ελέγχει το 13,63%.

Ποσοστό 20,01% της Alpha Γκρίσιν Infotech κατέχει η Intracom Κατασκευές, η συμμετοχή της οποίας με την ολοκλήρωση της αύξησης θα διαμορφωθεί στο 15,11%.

Η εταιρία Ιθάκη ΕΚΕΣ εμφανίζεται με 4,80% πριν από την αύξηση, με την ολοκλήρωση της οποίας η συμμετοχή της τελευταίας θα κατέλθει στο 3,63%, ενώ το 20,79% της Alpha Γκρίσιν Infotech θα περάσει στα χέρια του επενδυτικού κοινού.

Όπως επισημαίνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της εταιρίας, οι βασικοί μέτοχοι και συγκεκριμένα ο κ. Βασίλειος Γκρίσιν, η Intracom Κατασκευές, ο κ. Νικόλαος Κακούσιος και ο κ. Λεωνίδας Μιχαγελίδης δεσμεύονται ότι δεν θα προβούν σε πώληση μετοχών της Alpha Γκρίσιν Infotech κατά τη διάρκεια των έξι πρώτων μηνών από την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών στο Χ.Α.

Για το δεύτερο εξάμηνο, οι ίδιοι μέτοχοι δηλώνουν πως προτίθενται να πουλήσουν έως το 5% των μετοχών που ο καθένας θα κατέχει.

Σχετικά με τα οικονομικά αποτελέσματα της Alpha Γκρίσιν Infotech σημειώνεται πως για το 2003 αναμένεται κάμψη των πωλήσεων αλλά και των κερδών.

Ειδικότερα, οι πωλήσεις εκτιμάται πως θα υποχωρήσουν κατά 16,2%, διαμορφούμενες στα 8,83 εκατ. ευρώ σε σχέση με 10,54 εκατ. ευρώ του 2002, με τα κέρδη μετά από φόρους να μειώνονται οριακά κατά 0,9% στις 552 χιλιάδες ευρώ έναντι 557 χιλιάδων ευρώ της προηγούμενης χρήσης.

Ωστόσο, για το 2004 προβλέπεται αναστροφή της τάσης, καθώς οι πωλήσεις εκτιμάται πως θα ενισχυθούν κατά 18,9%, διαμορφούμενες στα 10,5 εκατ. ευρώ, με τα κέρδη μετά από φόρους να βελτιώνονται κατά 33,7%, στις 738,5 χιλιάδες ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v