Μοτοδυναμική: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο ΧΑ

Από 14-16 Ιουνίου 2005 θα διεξαχθεί η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας Μοτοδυναμική στην Παράλληλη Αγορά του ΧA. Το εύρος τιμής ορίσθηκε μεταξύ 5,4 και 5,7 ευρώ, ενώ κύριος ανάδοχος είναι η Π&Κ Capital ΑΧΕΠΕΥ. Η μετοχική σύνθεση. Οι δεσμεύσεις. Τα μεγέθη. Κατεβάστε το ενημερωτικό δελτίο.

Μοτοδυναμική: Το ενημερωτικό εισαγωγής στο ΧΑ
Από 14-16 Ιουνίου 2005 θα διεξαχθεί η δημόσια εγγραφή για την εισαγωγή των μετοχών της εταιρίας Μοτοδυναμική στην Παράλληλη Αγορά του Χρηματιστηρίου Αθηνών. Το εύρος τιμής ορίσθηκε μεταξύ 5,4 και 5,7 ευρώ, ενώ κύριος ανάδοχος είναι η Π&Κ Capital ΑΧΕΠΕΥ.

Η εταιρία θα προχωρήσει στην έκδοση 1,32 εκατ. κοινών ονομαστικών μετοχών, εκ των οποίων οι 1,25 εκ. τίτλοι θα διατεθούν με δημόσια προσφορά και οι υπόλοιποι 75.000 μέσω ιδιωτικής τοποθέτησης.

Παράλληλα θα διατεθούν μέσω δημόσιας προσφοράς 300.000 κοινές ονομαστικές υφιστάμενες μετοχές. Το σύνολο των μετοχών της Μοτοδυναμική μετά την εισαγωγή στο ΧΑ θα ανέρχεται σε 5.130.000.

Τα κεφάλαια που θα αντληθούν εκτιμάται ότι θα κυμανθούν μεταξύ 8,3 – 8,8 εκατ. ευρώ. Εξ αυτών περίπου 200.000 ευρώ θα δαπανηθούν για την διαμόρφωση επιπλέον αποθηκευτικών χώρων, ενώ 600.000 ευρώ θα δαπανηθούν για τη χρηματοδότηση επενδυτικού προγράμματος ανάπτυξης του δικτύου καταστημάτων λιανικής πώλησης.

Παράλληλα ποσό περίπου 4 εκατ. ευρώ θα διατεθεί για την προσθήκη συμπληρωματικών προϊόντων στο πορτοφόλιο της εταιρίας, ενώ 2,4 εκατ. ευρώ θα διατεθούν για την ανάπτυξη των θυγατρικών σε Ρουμανία και Βουλγαρία.

Οι επενδυτικοί κίνδυνοι που σχετίζονται με την εταιρία, όπως επισημαίνεται στο Ενημερωτικό Δελτίο της Μοτοδυναμική, σχετίζονται με τη μετάβαση στα Διεθνή Λογιστικά Πρότυπα, το γενικότερο μακροοικονομικό περιβάλλον, αλλά και τις μεταβολές των επιτοκίων.

Παράλληλα ως επενδυτικοί κίνδυνοι προσδιορίζονται ο ανταγωνισμός, η εξάρτηση από τα διευθυντικά στελέχη της εταιρίας αλλά και η σύμβαση με τη Yamaha Motor Europe NV. Eξάλλου η παράλληλη εισαγωγή και διάθεση από τρίτους των εμπορευομένων από την εκδότρια προϊόντων αναφέρεται ως επενδυτικός κίνδυνος.

Εξάλλου, μετά τη διάθεση μετοχών και τη δημόσια προσφορά, η S&B θα κατέχει το 57,18% της Μοτοδυναμική και η Yamaha Motor Europe το 11,13%. Το επενδυτικό κοινό θα συμμετάσχει κατά 31,68%.

Η S&B έχει δεσμευτεί ότι για το πρώτο εξάμηνο μετά την εισαγωγή και την έναρξη των μετοχών της Μοτοδυναμικής δεν προτίθεται να προβεί σε πωλήσεις των μετοχών της. Κατά το δεύτερο εξάμηνο μετά την έναρξη των μετοχών της Μοτοδυναμικής η εταιρία προτίθεται να προβεί σε πώληση μέχρι και 300.000 τεμαχίων.

Η Yamaha Motor Europe δήλωσε ότι για το πρώτο έτος μετά την εισαγωγή και την έναρξη διαπραγμάτευσης των μετοχών της εταιρίας στο ΧΑ δεν προτίθεται να προβεί σε πωλήσεις μετοχών.

Το 2004 η Μοτοδυναμική κατέγραψε προ φόρων κέρδη 5,56 εκατ. ευρώ. Ο κύκλος εργασιών διαμορφώθηκε στα 72,6 εκατ. ευρώ, εκ των οποίων 48,94 εκατ. ευρώ προήλθαν από το τμήμα των μηχανοκίνητων δίκυκλων της εταιρίας.

Η εταιρία ιδρύθηκε το 1992, ενώ το κύριο αντικείμενο της Μοτοδυναμική είναι η εισαγωγή, εμπορία, αντιπροσώπευση και διανομή, μεταξύ άλλων, μηχανοκίνητων δικύκλων, εξωλέμβιων κινητήρων, οχημάτων γκολφ, αλλά και ηλεκτρογεννητριών.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v