Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

Πήγασος: Ο πήχης στα 11 δισ. για το 2007

Με ταχύτητα 972 εκατ. € τον μήνα τρέχουν οι εισηγμένες επιτυγχάνοντας ρεκόρ με ”όχημα” τα ισχυρά κέρδη των τραπεζών, συμπεραίνει ο Μ. Χατζηδάκης. Τα κέρδη ενισχύθηκαν 29,1% στο 9μηνο, αλλά χωρίς τις χρηματοοικονομικές υποχωρούν 2,6%. Αναλυτικοί πίνακες.

Πήγασος: Ο πήχης στα 11 δισ. για το 2007
Με ταχύτητα 972 εκατ. ευρώ τον μήνα τρέχουν οι εισηγμένες εταιρίες, επιτυγχάνοντας ένα ασύλληπτο ρεκόρ κερδοφορίας το οποίο οφείλεται στην ισχυρή κερδοφορία που δείχνουν οι τράπεζες, στη μείωση των φορολογικών συντελεστών και στην ωρίμανση των επενδύσεων σε ανατολικές χώρες όπου η ανάπτυξη κερδών τρέχει με ρυθμούς υψηλότερους από τον μέσο όρο της εγχώριας αγοράς, επισημαίνει ο κ. Μάνος Χατζηδάκης της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ.

Σχολιάζοντας τα συνολικά αποτελέσματα εννεαμήνου του 2007, ο κ. Χατζηδάκης επισημαίνει πως η αναλογία 1 προς 4 διατηρήθηκε μεταξύ κερδοφόρων και ζημιογόνων εταιριών, εικόνα που πιθανότατα θα είναι και η τελική για τη χρήση του 2007.

Το γ’ τρίμηνο ήταν αδύναμο από το πρώτο, αφού οι εισηγμένες εμφάνισαν κέρδη αυξημένα κατά 22,7% σε σχέση με το αντίστοιχο περυσινό β’ τρίμηνο του 2006, με τις μη χρηματοοικονομικές εταιρίες να αντιμετωπίζουν θέμα βελτίωσης της λειτουργικής κερδοφορίας τους, η οποία είναι επηρεαζόμενη ωστόσο και από συγκυριακούς λόγους.

Τα έκτακτα αποτελέσματα συνέχισαν να κάνουν αισθητή την παρουσία τους δημιουργώντας εντυπώσεις που χρήζουν περαιτέρω διερεύνησης, ενώ οι καθαρές θέσεις έχουν αυξηθεί σημαντικά μετά τις μεγάλες αυξήσεις κεφαλαίου που έλαβαν χώρα τον Αύγουστο και τον Σεπτέμβριο.

Σύμφωνα με τα στοιχεία που συγκέντρωσε ο κ. Χατζηδάκης, τα κέρδη μετά από φόρους και δικαιώματα μειοψηφίας 299 εισηγμένων παρουσίασαν άνοδο 29,1% στο 9μηνο.

Ωστόσο, εάν δεν συμπεριληφθούν οι ”χρηματοοικονομικές” εταιρίες (τράπεζες, ασφάλειες, επενδυτικές), τα κέρδη μετά φόρων και δικαιωμάτων παρουσιάζουν πτώση 2,6%.

---Αξιολόγηση - Αποτίμηση αγοράς

Τα αποτελέσματα 9μήνου πέρα από την ποιοτική και ποσοτική τους διάσταση υπενθύμισαν τις ανισότητες που πλέον υπάρχουν σε επίπεδο κλάδων και εταιριών στην ελληνική οικονομία, επισημαίνουν οι αναλυτές της Πήγασος.

Η εικόνα αυτή δεν είναι άσχετη με την πορεία και τη διαπραγμάτευση των τίτλων στο χρηματιστηριακό ταμπλό. Όσοι καρπώθηκαν στο έπακρο την άνοδο των τελευταίων ετών βασίστηκαν στους ισολογισμούς και στη συνέπεια των προβλέψεών τους και δικαίως συνεχίζουν να προσελκύουν ρευστότητα.

Το θετικό για την ελληνική αγορά είναι ότι στο πάρτι κερδοφορίας υπάρχουν ακόμα εταιρίες που βρίσκονται σε φάση αναδιάρθρωσης είτε λόγω κλαδικής συγκυρίας είτε λόγω κανονιστικών συνθηκών.

Σε αυτές τις εταιρίες ”το στοίχημα” μπορεί να έχει σοβαρές αποδόσεις αφού η βάση σύγκρισης είναι σχεδόν ανύπαρκτη και το περιθώριο βελτίωσης τεράστιο. Οι εταιρίες αυτές εντοπίζονται στις τηλεπικοινωνίες, στην ενέργεια και στις υποδομές και ενδεχομένως να αποτελέσουν τον επόμενο πόλο προσέλκυσης ενδιαφέροντος.

Η εκτίμηση κερδών ύψους 11 δισ. ευρώ για το σύνολο του 2007 σε ένα σύνολο κεφαλαιοποίησης 185 δισ. θεωρείται επαρκής για να υποστηρίξει τις τρέχουσες αποτιμήσεις.

Οι ελληνικές τράπεζες δεν έχουν καμία έκθεση σε δομημένα προϊόντα που σχετίζονται με ενυπόθηκα δάνεια, αντιθέτως βρίσκονται σε αγορές που κερδίζουν συνεχώς ενδιαφέρον από νέες επενδύσεις και με μεγάλες αποκλίσεις από ”ώριμους” μέσους όρους.

Επιπλέον στο δ’ τρίμηνο υπάρχει η περυσινή ”εξοικονόμηση” ύψους 250 εκατ. ευρώ από την έκτακτη φορολογία των ειδικών αποθεματικών η οποία φέτος δεν θα επαναληφθεί.

Επιπλέον, οι τρεις από τις μεγαλύτερες τράπεζες έχουν ήδη ενισχύσει τα ίδια κεφάλαιά τους με ρευστότητα η οποία θα κατευθυνθεί ή κατευθύνεται προς νέες εξαγορές. Άρα από τις τράπεζες οι οποίες έχουν πλέον την πλειοψηφία στα κέρδη θα πρέπει να αναμένουμε συνέχιση των καλών επιδόσεων κερδοφορίας ίσως με πιο μετριοπαθείς ρυθμούς.

Επισημαίνουμε ωστόσο τον περιορισμό των επενδυτικών επιλογών της χρηματιστηριακής αγοράς που θα μπορούσαν να προσελκύσουν νέα επενδυτικά κεφάλαια μετά την απορρόφηση ή τη συρρίκνωση της ελεύθερης διασποράς εταιριών με αυξημένο ειδικό βάρος στη διαμόρφωση των δεικτών, της τάσης των κερδών αλλά και της πορείας του κλάδου τους, τονίζουν οι αναλυτές της Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ.

Η ελκυστικότητα της ελληνικής αγοράς θα πρέπει να ανοίξει και ως περιεχόμενο πέρα από τις κερδοφορίες των τραπεζών, προκειμένου να υπάρξουν νέες ιδέες και φρέσκα κεφάλαια που αναζητούν διαφοροποιημένες επενδύσεις.

* O αναλυτικός σχολιασμός των αποτελεσμάτων του 9μήνου 2007 από την Πήγασος ΑΧΕΠΕΥ και τα κλαδικά μεγέθη δημοσιεύονται στη δεξιά στήλη ”Συνοδευτικό Υλικό”

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v