Κάνε το όπως η Apple, η Coca Cola και... όχι μόνον

Το αποτελεσματικό «μάρκετινγκ» βρίσκεται πίσω από την καθολική επιτυχία τεράστιων επιχειρήσεων. Οι επιπτώσεις του στην ενίσχυση των αποτελεσμάτων μιας εταιρείας. Γράφει η Αντωνία Φατσέα.

Κάνε το όπως η Apple, η Coca Cola και... όχι μόνον
 • Της Αντωνίας Φατσέα*

Η οικονομική απόδοση μιας εταιρείας αξιολογείται μέσα από μια ευρεία σειρά μεγεθών και κατάλληλων δεικτών, όπως για παράδειγμα οι μεταβολές σε έσοδα και κέρδη, η αποδοτικότητα επί των ιδίων κεφαλαίων, η αξιολόγηση της ρευστότητας και της κεφαλαιακής διάρθρωσης, αλλά και ενδεχομένως η αποτίμηση της αξίας της εταιρείας στη χρηματιστηριακή αγορά.

Το «μάρκετινγκ» αν και δεν είναι από τις πρώτες έννοιες που μας έρχονται στο μυαλό, διαδραματίζει σημαντικό ρόλο στη διαμόρφωση αυτών των μεγεθών και δεικτών και κατά συνέπεια, στη χρηματοοικονομική απόδοση της εταιρείας.

Πώς όμως το «μάρκετινγκ» επηρεάζει πραγματικά τη χρηματοοικονομική απόδοση;

Αύξηση πωλήσεων:

 • Το αποτελεσματικό «μάρκετινγκ» προσελκύει νέους πελάτες και αυξάνει τις πωλήσεις των υπαρχόντων πελατών.
 • Η άνοδος των πωλήσεων οδηγεί στις πλείστες των περιπτώσεων σε αύξηση των εσόδων και των κερδών.

Βελτίωση της αξίας brand:

 • Χτίζει και διατηρεί την αξία του brand, η οποία με τη σειρά της οδηγεί σε υψηλότερες τιμές πώλησης για τα προσφερόμενα προϊόντα ή/και υπηρεσίες.
 • Η αυξημένη κερδοφορία επηρεάζει κατά κανόνα θετικά την κεφαλαιοποίηση (χρηματιστηριακή αξία) της εταιρείας.

Ενίσχυση της εμπιστοσύνης των πελατών:

 • Το μάρκετινγκ χτίζει σχέσεις με τους πελάτες, ενισχύοντας την εμπιστοσύνη τους στην εταιρεία και τα προϊόντα της.
 • Οι πιστοί πελάτες δαπανούν περισσότερα χρήματα, αγοράζουν πιο συχνά και είναι λιγότερο πιθανό να στραφούν στον ανταγωνισμό.

Βελτίωση της ανταγωνιστικότητας:

 • Μία ισχυρή στρατηγική μάρκετινγκ δίνει στην εταιρεία ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην αγορά.
 • Η ενισχυμένη ανταγωνιστικότητα με τη σειρά της, οδηγεί σε αυξημένα μερίδια αγοράς και κέρδη.

Είναι σημαντικό να τονιστεί ότι η επιτυχία του «μάρκετινγκ» εξαρτάται από διάφορους παράγοντες, όπως η ποιότητα των προϊόντων ή των υπηρεσιών της εταιρείας, η τιμολόγηση, η διανομή, και ο ανταγωνισμός.

Παραδείγματα:

 • Η Apple έχει επενδύσει σημαντικά στο μάρκετινγκ, χτίζοντας μία από τις πιο ισχυρές μάρκες στον κόσμο. Η ισχυρή μάρκα της Apple οδηγεί σε υψηλή ζήτηση για τα προϊόντα της, ακόμα και σε υψηλότερες τιμές.
 • Η Coca-Cola είναι ένα ακόμα παράδειγμα ενός brand, που έχει χτίσει μία ισχυρή μάρκα μέσω του μάρκετινγκ. Η Coca-Cola είναι η πιο αναγνωρίσιμη μάρκα αναψυκτικού στον κόσμο, με ηγετική θέση στην αγορά.

Το μάρκετινγκ αποτελεί ένα ζωτικής σημασίας εργαλείο για τη χρηματοοικονομική απόδοση μιας εταιρείας. Μία ισχυρή στρατηγική μάρκετινγκ είναι σε θέση να οδηγήσει σε αυξημένες πωλήσεις, βελτιωμένη κερδοφορία, και υψηλότερη αποτίμηση της εταιρείας.

 

* MSc in Risk Management, Business Development Manager στη VALUE, πρόεδρος του Young Crew Greece, καθώς και μέλος του ΣΕΔ και του ICC Women Hellas


Oι απόψεις που διατυπώνονται σε ενυπόγραφο άρθρο γνώμης ανήκουν στον συγγραφέα και δεν αντιπροσωπεύουν αναγκαστικά, μερικώς ή στο σύνολο, απόψεις του Euro2day.gr.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v