ΝΙΚΑΣ: Οικονομικό ημερολόγιο

Η Εταιρεία Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ, στο πλαίσιο της ορθής και έγκυρης ενημέρωσης των επενδυτών, σύμφωνα με το άρθρο 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χ.Α., ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για το έτος 2019:

1) Ανακοίνωση Ετήσιων Οικονομικών Καταστάσεων 2018: Τρίτη 16/04/2019

2) Τακτική Γενική Συνέλευση Μετόχων: Πέμπτη 30/05/2019

Η Π.Γ. ΝΙΚΑΣ ΑΒΕΕ διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες, αφού ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με τροποποίηση του παρόντος.

Η Εταιρεία διευκρινίζει ότι οι Οικονομικές Καταστάσεις 2018 θα αναρτηθούν στην ιστοσελίδα της.

Η Εταιρεία ενημερώνει ότι δεν θα γίνει διανομή μερίσματος για την χρήση 2018.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v