Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΣΑΡΑΝΤΗΣ: Επεκτείνει συμφωνία με ESTEE LAUDER

H εταιρεία ELCA Cosmetics Ltd («ELCA»), είναι μια κοινοπραξία που δημιουργήθηκε το 2001 με σκοπό την πώληση και διανομή προϊόντων ομορφιάς στις χώρες Ελλάδα, Ρουμανία, Βουλγαρία και Κύπρο («Περιοχή»). Η ELCA ανήκει στον Όμιλο Σαράντη (ο «Όμιλος») που κατέχει ποσοστό 49% και στην εταιρεία The Estée Lauder Companies Inc. (“EL”) που κατέχει το υπόλοιπο 51%.

Η ELCA έχει έδρα στην Κύπρο και κατέχει κατά 100% τις θυγατρικές εταιρείες ESTEE LAUDER HELLAS S.A., ΕSTEE LAUDER BULGARIA EOOD και ESTEE LAUDER ROMANIA Srl., οι οποίες έχουν έδρα στην Ελλάδα, Βουλγαρία και Ρουμανία αντίστοιχα.

Ο Όμιλος και η EL συμφώνησαν να τροποποιήσουν την Συμφωνία Μετόχων (Shareholding Agreement) που διέπει την ELCA επεκτείνοντας την διάρκειά της από τις 30 Ιουνίου 2021 στις 30 Ιουνίου 2028.

Τα μέρη επίσης συμφώνησαν να συμπεριλάβουν στην Περιοχή και την Μολδαβία. Βάσει του νέου συμφωνητικού, η EL θα έχει το δικαίωμα να αυξήσει το ποσοστό της στην ELCA εως το 100%, εξαγοράζοντας τις μετοχές που κατέχει ο Όμιλος, αυξάνοντας την συμμετοχή της σύμφωνα με τις οικονομικές καταστάσεις της ELCA κατά τις ημερομηνίες 30 Ιουνίου 2021, 30 Ιουνίου 2024 και 30 Ιουνίου 2027, και κατά 9%, 25% και 15% αντίστοιχα.

Η στρατηγική του Ομίλου αναφορικά με την εν λόγω επέκταση συνίσταται στους εξής άξονες: 1. Στην αξιοποίηση της ρευστότητας που θα δημιουργηθεί στην εξαετία 2021 – 2027 με σκοπό να ενισχυθεί περαιτέρω το επενδυτικό πλάνο του Ομίλου.

Αυτό αφορά εξαγορές που πληρούν τα κριτήρια του Ομίλου και είναι ικανές να προσδώσουν συνέργειες, να συνεισφέρουν στην κερδοφορία, καθώς και να προσφέρουν προστιθέμενη αξία στους μέτοχους. 2. Στην υλοποίηση νέων συμφωνιών αντιπροσώπευσης, που θα ενδυναμώσουν περαιτέρω το προϊοντικό χαρτοφυλάκιο του Ομίλου.

Οι ανωτέρω δύο άξονες στρατηγικής αναμένεται ότι θα αναπληρώσουν την κερδοφορία του Joint Venture που δυνητικά θα απολεσθεί κατά ποσοστό τουλάχιστον ίσο με το 130%. Όπως πάντα, η διοίκηση του Ομίλου παραμένει προσηλωμένη στις στρατηγικές της προτεραιότητες για το μέλλον που επικεντρώνονται στην ανάπτυξη νέων προϊόντων, στην γεωγραφική επέκταση, στην αύξηση οικονομιών κλίμακας, στην βελτίωση του κόστους και στην εξεύρεση κατάλληλων εξαγορών με απώτερο στόχο την δημιουργία προστιθέμενης αξίας στους μετόχους του.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v