ΣΕΛΟΝΤΑ: Οικονομικό ημερολόγιο

Σύμφωνα με τα άρθρα 4.1.2 & 4.1.4.3.1 του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών και στο πλαίσιο της άμεσης και έγκαιρης ενημέρωσης του επενδυτικού κοινού, η εταιρεία “ΙΧΘΥΟΤΡΟΦΕΙΑ ΣΕΛΟΝΤΑ ΑΕΓΕ” ανακοινώνει την αλλαγή της ημερομηνίας δημοσίευσης των εξαμηνιαίων οικονομικών καταστάσεων από Παρασκευή 27 Σεπτεμβρίου 2019 σε Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019.

Η εταιρεία διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει την παραπάνω ημερομηνία με την υποχρέωση να ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό με σχετική ανακοίνωση σύμφωνα με τους όρους του Κανονισμού του Χρηματιστηρίου Αθηνών, όπως ισχύει

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v