ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η ΠΑΠΟΥΤΣΑΝΗΣ ΑΒΕΕ (η Εταιρεία) σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014 και των κατ' εφαρμογή αυτού Κανονισμών της Ευρωπαϊκής Επιτροπής ανακοινώνει ότι, σύμφωνα με την από 04.12.2019 γνωστοποίηση συναλλαγών που απέστειλε ο κ. Παναγής Μιχάλης του Νεοκλήτου στην Εταιρεία ως υπόχρεο πρόσωπο κατά τις διατάξεις του Κανονισμού 596/2014, λόγω της ιδιότητάς του ως εκτελεστικό μέλος του Διοικητικού Συμβουλίου της Εταιρείας, προέβη την 03.12.2019 σε πώληση 10.000 κοινών μετά ψήφου μετοχών έκδοσης της Εταιρείας, έναντι ποσού 1,65 ευρώ εκάστη.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v