Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

AUDIOVISUAL: Ενημέρωση για ΑΜΚ

Η εταιρεία «ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΙΣ ΗΧΟΥ ΚΑΙ ΕΙΚΟΝΟΣ ΑΕ» στα πλαίσια της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου έως του ποσού των 8εκ ευρώ που αποφάσισε η ΤΓΣ της 17.07.2019, γνωστοποιεί ότι στο Γενικό Εμπορικό Μητρώο (Γ.Ε.ΜΗ.) έχει καταχωρηθεί η κατωτέρω εγκριτική απόφαση:

Η υπ' αριθμόν 80722/02.08.2019 έγκριση της απόφασης της από 17.07.2019 πραγματοποιηθείσας Ετήσιας Τακτικής Γενικής Συνέλευσης των μετόχων της Εταιρείας σχετικά με την Αύξηση Μετοχικού Κεφαλαίου, ποσού έως 8εκ ευρώ, με δικαίωμα προτίμησης υπέρ των παλαιών μετόχων της Εταιρείας, με Κωδικό Αριθμό Καταχώρησης 1809271/02.08.2019. Με την εν λόγω απόφαση εγκρίθηκε ταυτόχρονα και η τροποποίηση του άρθρου 5 του καταστατικού της Εταιρείας.

Σε κάθε περίπτωση η εισαγωγή νέων μετοχών στο Χρηματιστήριο Αθηνών θα πραγματοποιηθεί μετά την έγκριση του Ενημερωτικού Δελτίου από την Επιτροπή Κεφαλαιαγοράς και την ολοκλήρωση της Αύξησης Μετοχικού Κεφαλαίου.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v