ΠΕΙΡΑΙΩΣ: Σχεδιάζοντας την Επόμενη Μέρα Ανάπτυξης

Επιδόσεις: Δυναμική πρόοδος κατά το 2019

 Καθαρά έσοδα τόκων +2% σε ετήσια βάση

 Επαναλαμβανόμενα καθαρά έσοδα προμηθειών +9% ετησίως  Μείωση επαναλαμβανόμενων λειτουργικών εξόδων -5% σε ετήσια βάση

 Επαναλαμβανόμενα κέρδη προ προβλέψεων από κύριες δραστηριότητες +16% ετησίως

 Εκταμιεύσεις δανείων €4,1 δισ. το 2019, με υπέρβαση του αρχικού στόχου

 17ο συνεχόμενο τρίμηνο μείωσης Μη Εξυπηρετούμενων Ανοιγμάτων (ΜΕΑ) στα €24,5 δισ.

Ιστορικό χαμηλό εισροών στα ΜΕΑ κατά το 4 ο 3μηνο 2019

Εξυγίανση Ισολογισμού: Εμπροσθοβαρής προσπάθεια με την υποστήριξη του Σχεδίου «Ηρακλής»

 Tο ελληνικό Σχέδιο Προστασίας Ενεργητικού (“APS”) διευκολύνει την προσπάθεια απομόχλευσης

 Μείωση ΜΕΑ κατά περίπου €11 δισ. το 2020

 Τιτλοποιήσεις ΜΕΑ ύψους περίπου €7 δισ. το 2020 (περίπου €5 δισ. “Vega”, περίπου €2 δισ. “Phoenix”)

 Δείκτης ΜΕΑ περίπου 15% στο τέλος του 2022 από περίπου 49% το 2019

 Εξομάλυνση εξόδου προβλέψεων δανείων τα επόμενα χρόνια

 Ιστορικά χαμηλό επίπεδο για τις αθετήσεις και τις επανα-αθετήσεις το 4 ο 3μηνο 2019 στα περίπου €260 εκατ. σηματοδοτώντας θετική πορεία από εδώ και στο εξής

 Η στρατηγική συνεργασία με την Intrum Ελλάς βελτιώνει τις προοπτικές ανάκτησης ΜΕΑ Αποδοτικότητα:

Στόχος για απόδοση ενσώματων ιδίων κεφαλαίων (RoTE) στο 10%, η οποία επισπεύδεται για ένα χρόνο νωρίτερα, το 2022

 Επιτάχυνση της πορείας αύξησης των εργασιών

 Η βελτιωμένη απόδοση υποδεικνύει τη δυναμική της επαναλαμβανόμενης κερδοφορίας

 Ηγετική θέση στην αγορά προς αξιοποίηση της τάσης οικονομικής ανάκαμψης στην Ελλάδα

 Η αποδοτικότητα ενισχύεται από το βελτιωμένο λειτουργικό μοντέλο και το πλάνο εξορθολογισμού του κόστους

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v