Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΛΑΜΨΑ: Ανακοίνωση

Η «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» ανακοινώνει τις παρακάτω πληροφορίες σχετικά με το ξενοδοχείο Mercure Excelsior που εκμεταλλεύεται στο Βελιγράδι:

Α) Τον Δεκέμβριο του 2019 η «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» κατέστη 100% μέτοχος της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου «Excelsior AD Beograd» κατόπιν ολοκλήρωσης διαδικασίας εξαγοράς των υπόλοιπων μετοχών από εναπομείναντες μετόχους.

Β) Τον Ιανουάριο του 2020 ολοκληρώθηκε η πώληση του 100% των μετοχών της ιδιοκτήτριας εταιρείας του ξενοδοχείου «Excelsior AD Beograd» (63.859 μετοχές), μέσω Χρηματιστηρίου στην Σερβία στο οποίο είναι εισηγμένη, από την «Εταιρεία Ελληνικών Ξενοδοχείων ΛΑΜΨΑ Α.Ε.» στην Σερβική εταιρεία «BMP AD NOVI BEOGRAD», 100% θυγατρική της Λάμψα ΑΕ και ιδιοκτήτριας του ξενοδοχείου «Hyatt Regency Belgrade», αντί τιμήματος 10.347 δηναρίων Σερβίας ανά μετοχή, ήτοι συνολικού τιμήματος περίπου ¤ 5.628.000. Η αξία της συνναλαγής ήταν αποτέλεσμα αποτίμησης ανεξάρτητου εκτιμητή, όπως επιβάλλει η σχετική νομοθεσία και οι κανόνες της τοπικής Επιτροπής Κεφαλαιαγοράς.

Αθήνα 10 Φεβρουαρίου 2020

Το Δ.Σ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v