Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ: Γνωστοποίηση συναλλαγών

Η ΑΕΡΟΠΟΡΙΑ ΑΙΓΑΙΟΥ A.E. (η Εταιρεία) ανακοινώνει, σύμφωνα με τον Ν.3556/2007 και τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 596/2014 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου, ότι η Μ. Γ. ΧΡΥΣΑΦΙΔΗΣ Α.Ε., συνδεόμενο νομικό πρόσωπο με το ανεξάρτητο, μη-εκτελεστικό μέλος του Δ.Σ. της Εταιρείας κ. Αλέξανδρο Μακρίδη, προέβη την 18/03/2020 σε αγορά 14.550 μετοχών της Εταιρείας, συνολικής αξίας 50.987,50 ευρώ.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v