Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

ΔΕΗ: Οικονομικό ημερολόγιο 2020



Η Δημόσια Επιχείρηση Ηλεκτρισμού Α.Ε. γνωστοποιεί το Οικονομικό Ημερολόγιο 2020, ως εξής:

 

- Ανακοίνωση οικονομικών αποτελεσμάτων έτους 2019 : 23 Απριλίου 2020.

- Δημοσίευση στην ιστοσελίδα της Εταιρίας (www.dei.gr) της Ετήσιας Οικονομικής

  Έκθεσης 2019 : 23 Απριλίου 2020.

- Ετήσια ενημέρωση αναλυτών μέσω τηλεδιάσκεψης για τα οικονομικά αποτελέσματα

  έτους 2019 : 23 Απριλίου 2020.

- Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των Μετόχων της Εταιρείας: 23 Ιουνίου 2020.

 

Το Διοικητικό Συμβούλιο θα προτείνει στη Γενική Συνέλευση των Μετόχων, την μη καταβολή μερίσματος για τη χρήση του 2019.

 

Αθήνα, 23 Απριλίου 2020

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v