Δείτε εδώ την ειδική έκδοση

REVOIL: Οικονομικό ημερολόγιο

Η εταιρεία REVOIL Α.Ε.Ε.Π. ανακοινώνει το Οικονομικό Ημερολόγιο για τo έτος 2020, σύμφωνα με την παράγραφο 4.1.3.15.1 του Κανονισμού του Χ.Α. ως ακολούθως :

Ανακοίνωση και δημοσίευση των ετήσιων οικονομικών καταστάσεων χρήσης 2019 :

Τετάρτη 20 Μαΐου 2020 (μετά το κλείσιμο της συνεδρίασης του Χρηματιστηρίου Αθηνών στην ιστοσελίδα της εταιρείας www.revoil.gr και του Χρηματιστηρίου Αθηνών www.helex.gr ).

Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση των μετόχων : Παρασκευή 3 Ιουλίου 2020.

Η εταιρεία δεν θα προχωρήσει στη διανομή μερίσματος για τη χρήση 2019. Η REVOIL διατηρεί το δικαίωμα να μεταβάλει τις παραπάνω ημερομηνίες αφού πρώτα ενημερώσει έγκαιρα το επενδυτικό κοινό.

ΣΧΟΛΙΑ ΧΡΗΣΤΩΝ

blog comments powered by Disqus
v